Ga naar hoofdinhoud

De kriebels van lentekriebels

De lente staat om de hoek. Zeker na de zoveelste verkoudheid, denk ik dat ik niet alleen voor mezelf spreek als ik zeg dat we collectief aan lente toe zijn. Toe aan warmte, toe aan zon en toe aan een…

Schaalvergroting

Het is een trend die we al enkele jaren waarnemen, maar slecht de vinger op konden leggen. Toch doen we in het aprilnummer van Eisma's Schildersblad een poging: schaalvergroting en investeringsmaatschappijen die participeren in vastgoedonderhoudsbedrijven. Met name strategische partners van…

Uurloon, wees er open over

Als ik toevallig een collega-zelfstandig schilder spreek bij de groothandel en ik vraag hem naar zijn huidige uurloon, wordt er vaak een beetje omheen gepraat. Ik ben er zelf heel open in. Het is geen geheim. Toch lijkt er een…

Op communistische grondslag schilderen

Soms stuit je in onze branche op unieke bedrijven. Neem het ooit op communistische leest geschoeide Verenigde Schilders in Den Burg (Texel). Van 1964 tot 2022 was deze onderneming - qua personeel - het grootste schildersbedrijf op het eiland. Wat…

Mijn doel? Minder doelstellingen

Kleine stappen zetten om je doel te bereiken, dat doen we veel in het marketingvak. In marketinglingo noemen we dat ‘nudgen’. Mensen aanzetten tot gedragsverandering met kleine stapjes omdat dat nu eenmaal beter werkt dan grote veranderingen in één keer…

‘War on talent’

Dat het schildersvak een mooi ambacht is, behoeft hier geen betoog. Maar hoe overtuig je de buitenwacht dat afleveren van esthetisch mooi schilderwerk voldoening geeft, het conserveren van erfgoed eeuwigheidswaarde heeft en het verduurzamen van de gebouwde omgeving maatschappelijk relevant…

Personeel werven

De schilders- en vastgoedonderhoudsbranche zit te springen om nieuwe werknemers. Zo hebben de OnderhoudNL-leden gemiddeld 4,1 vacatures openstaan, 51 procent van sector Schilders geeft aan dit de grootste uitdaging te vinden en bij sector Vastgoed is dit 73 procent, blijkt…

Bewustwording en kansen

Als je rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten bij elkaar optelt, tik je bijna de 130.000 aan. Dat zijn bouwwerken, objecten of restanten daarvan die een grote cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde hebben. Erfgoed dat moet worden behouden én onderhouden. Vaak geldt…