Blogs • Pagina 5 van 160 • SchildersVAK.nl Ga naar hoofdinhoud

Prijsdruk

Mijn vorige blog 'Broodroof' is nogal goed gelezen. De meningen verschilden als dag en nacht: velen vinden bijbeunen helemaal prima, maar er zijn ook felle tegenstanders en gelukkig ook nog genuanceerde meningen. Uiteraard weet ik zelf ook wel dat de…

Onderhoud in brede zin

Er zijn heus nog wel andere manieren om naar onderhoud te kijken dan alleen in relatie tot corporaties en resultaatgericht vastgoedonderhoud. Dat RGS-denken houdt de sector in een bepaalde hoek, waardoor we andere dingen missen. Je hoort ze niet zo…

Van schilderen tot vloggen

Het is al weer een poos geleden dat ik wat heb geschreven. Je weet allemaal wel: waar liggen je prioriteiten? Ben inmiddels de 60 jarige leeftijd voorbij en mijn  passie is nog steeds schilderen. Echter in die zin ben ik…

Broodroof?

Broodroof? Deze foto is slechts ter illustratie en heeft niets met dit blog te maken. Bij mij in de wijk worden weer een hoop huizen geschilderd aan de buitenzijde. Nu is er een project dat mij opvalt. Ik zal het…

Taal als barrière

Ik heb stellig de indruk dat correct schrijven door veel schilders steeds minder belangrijk gevonden wordt. Terwijl jouw klanten vaak heel gevoelig zijn voor goede spelling en grammatica. Daar is winst te halen. Het kan ook zijn charme hebben, zeg…

Verder kijken dan morgen

Drie partijen die ogenschijnlijk weinig met elkaar gemeen hebben, organiseren samen een middag voor de professionele schilder met de titel ‘Schilders van Morgen’. De naam geeft al aan dat de blik vooruit is gericht. De doelgroep verjongt en businessmodellen veranderen,…

Het is zondag al!

Langzaam komt het seizoen op slag. Langzamer dan normaal, is mijn gevoel. Lekker dan! Maar wel graag in de gaten houden: zondagavond ui-ter-lijk moet je inzending binnen zijn. 'Is het ook goed als ik mijn project begin september inlever?' Van…

Uitstraling en promotie

Eens in de zoveel tijd komt de gedachte weer op: er moet meer aan promotie van schilderwerk gedaan worden; aan het werk van de schilder. Ik zie het daar voorlopig niet van komen, niet gezamenlijk. De Winterschilder zit nog bij…

Zonnepanelen

Via twitter nam ik deel in een draadje over zonnepanelen en schilderwerk. Als schilders moeten we vaak op het dak zijn. Meestal doen we dat met een steiger met uitwijkconsole. Of met een hoogwerker. Maar steeds vaker liggen er zonnepanelen…

Te veel moeite voor waardering

Dat is leuk: we hebben nu al meer aanmeldingen voor de Nationale SchildersVakprijs dan ooit. Ondertussen krijg ik ook meer rare vragen en opmerkingen. Daar ga ik graag op in. Schilders zijn, net als studenten en journalisten, deadlinewerkers. Twaalf jaar…