Uitkering schilder-uitzendkracht nog even spannend • SchildersVAK.nl Ga naar hoofdinhoud

Uitkering schilder-uitzendkracht nog even spannend


Er zijn positieve intenties om de eenmalige loonuitkering in de schilders-cao ook voor uitzendkrachten te laten gelden. Eerdere meldingen op deze website dat uitzendkrachten er automatisch recht op zouden hebben blijken niet correct.

Het draait allemaal om de uitkering van 2,35 procent in week 25 over het dan in de afgelopen 12 maanden verdiende loon. Schilders die in vaste dienst zijn en dus onder de Schilders-cao vallen krijgen deze uitkering. Maar van het begin af aan is ook de intentie geweest om ook uitzendkrachten in de schildersbranche deze uitkering te laten ontvangen.

De ene collega niet minder dan de ander


Er zijn in de schildersbranche verschillende uitzendbureau’s die dit sowieso wel doen. Er zijn ook schilderondernemers die er hun uitzendbureau om vragen vanuit het idee dat de ene collega niet minder moet krijgen dan de ander.
Wettelijk kunnen uitzendkrachten er echter op dit moment geen recht op doen gelden. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten op onze site. Zowel de uitzend-cao, van de brancheorganisaties NBBU en ABU, als de SAG-cao, van OnderhoudNL en LVB, hebben weliswaar bepalingen die er voor moeten zorgen dat er gelijk loon voor gelijk werk moet worden betaald, maar in beide gevallen zijn die bepalingen ‘gelimiteerd’: het is een opsomming van betalingen die moeten worden gevolgd, eenmalige loonuitkeringen vallen er niet onder.

Regelen via cao


Door OnderhoudNL en LVB worden momenteel gesprekken gevoerd over hoe in de schilders-cao kan worden vastgelegd dat de uitkering ook voor uitzendkrachten geldt.
Overigens gaat het om een uitkering over de 12 maanden voorafgaand aan week 25 waarin er daadwerkelijk loon is uitbetaald. Niet gewerkte uren vallen niet onder de regeling.
Vakbond FNV wees er al eerder op dat het om een uitkering over het brutoloon gaat waar netto een stuk minder van overblijft en dat een eenmalige uitkering onder andere niet meetelt voor het PRIS-loon, de pensioenopbouw of de berekening van andere vergoedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.


In juni eenmalige uitkering voor alle schilders in loondienst

CNV en Doorzaam helpen flexwerkers met geldzorgen

Protocol waakt voor veiligheid flexwerk

‘Houd uitzendkrachten waar mogelijk in dienst’

CNV in bres voor ‘kwetsbare’ uitzendkrachten


Naar archief >