wet DBA Archieven • SchildersVAK.nl Ga naar hoofdinhoud

Zzp’ers komen er bekaaid af, zegt De Betere Schilder

De Betere Schilder laat weten ongelukkig te zijn ‘met het feit dat met name zzp’ers en kleine ondernemers er bekaaid vanaf komen’ in de nieuwe kabinetsplannen. Dat schrijft de kwaliteitsorganisatie als reactie op de Miljoenennota. Daarentegen juicht De Betere Schilder…

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is…

Zzp-verhouding via een app

De overheid wil de gezagsrelatie tussen een opdrachtgever en een zzp'er met een 'webmodule' laten vastleggen. Deze methode vervangt dan de gewraakte Wet DBA. Minister Wouter Koolmees heeft daarnaast nog veel andere plannen voor de arbeidsmarkt. (meer…)

‘Regeerakkoord straf op zzp-schap’

Net als andere belangenorganisaties heeft ook Zelfstandigen Bouw, belangen van zzp’ers in bouw, hout en techniek, gereageerd op het regeerakkoord. Voorzitter Verhoef  noemt het "een straf op het zzp-schap". "Het kabinet wil de lasten op arbeid verlagen maar hanteert voor zzp’ers…

ZZP Nederland geeft regeerakkoord zesje

“Wie bewust kiest voor het ondernemerschap leggen wij niets in de weg”, staat in het deze week gepresenteerde regeerakkoord. Stichting ZZP Nederland waardeert de intentie van deze uitspraak, maar is bezorgd over de uitwerking in de praktijk. “Dit regeerakkoord krijgt van ons…

‘Overheid pakt schijnconstructies niet aan’

Stichting ZZP Nederland vindt dat de Belastingdienst in het afgelopen jaar geen daadwerkelijke actie heeft ondernomen om bedrijven met evidente schijnconstructies en zichtbare draaideurconstructies aan te pakken. "Daardoor wordt de markt voor zelfstandige ondernemers verziekt”, zegt voorzitter Maarten Post. “Staatssecretaris…

‘Geen visie op moderne arbeidsmarkt’

De zzp-organisaties ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw zijn, op zijn zachtst uitgedrukt, verbaasd over wat de sociale partners te vertellen hadden over de modernisering van de arbeidsmarkt. De sociale partners waren vorige week op bezoek bij informateur Gerrit Zalm om…

Zzp’ers bieden Zalm oplossing wet DBA

De zzp-organisaties Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland en PZO-ZZP hebben informateur Gerrit Zalm een oplossing aangeboden als oplossing voor de problemen rond de wet DBA. De Zelfstandigenorganisaties zijn van mening, dat het onderscheid tussen werknemers en ondernemers moet liggen in de…

Rapport over zzp’ers en hun opdrachten

Meer dan negen op de tien zzp’ers die hun eigen arbeid aanbieden, werken voor meer dan één opdrachtgever en denken dat ze aan de criteria van de wet DBA voldoen. De modelovereenkomsten worden in ruim een kwart van de gevallen…

‘Ondernemerscheck tussen-oplossing DBA-kwestie’

Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland, MKB Belangen en de NOAB roepen staatssecretaris Wiebes en de Tweede Kamer op de Ondernemerscheck, die op de site van de Belastingdienst staat, tijdelijk als basis te nemen om te bepalen of iemand wel of geen…