uwv Archieven • SchildersVAK.nl Ga naar hoofdinhoud

Schilder: krapteberoep of toch niet?

Werkzoekende schilders komen moeilijk aan een baan? Het bericht van de NOS op basis van UWV-gegevens deed de wenkbrauwen fronsen, want er is toch juist een groot tekort aan schilders? Schildersvak.nl zocht het uit. Een kansberoep, een krapteberoep; het zijn…

Sterkste ww-premiedaling sector Schildersbedrijf

De WW-premie die werkgevers betalen, neemt verder af als gevolg van de gunstige economische vooruitzichten. Gemiddeld daalt de sectorpremie komend jaar naar 1,28 procent. Dit blijkt uit de premievaststelling van UWV voor de sectorfondsen. De grootste premiedaling doet zich voor…

Tekort vakmensen houdt nog jaren aan

Het is lastiger voor werkgevers om vacatures te vervullen. Met de huidige economische vooruitzichten zal daar de komende jaren geen verandering in komen. Dat meldt het UWV vandaag op basis van eigen onderzoek.   Vooral in de techniek en bouwsector…

Boek over arbeidsmarkt van morgen

Flexibilisering, robotisering en digitalisering zorgen ervoor dat de wereld van werk verandert. Hoe gaan deze veranderingen eruitzien en hoe wordt het werk in 2026 georganiseerd? De Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) ging, samen met het UWV en ABNAMRO, op zoek…

Participatiewet en Wet banenafspraak vereenvoudigd

Alle extra banen die bedrijven via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)-detacheringen hebben ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking, tellen mee voor de banenafspraak. Dit kondigt staatssecretaris Klijnsma aan in een brief aan de Tweede Kamer. Na afspraken hierover met de sociale partners,…

Digitale regelhulp voor werkgevers

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid lanceert vandaag een digitale regelhulp voor werkgevers.   Met deze tool kunnen werkgevers snel en makkelijk bepalen of ze recht hebben op premiekortingen als zij iemand in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De regelhulp…

Minder faillissementen in 2015

Vorig jaar zijn in Nederland 6.303 bedrijven failliet gegaan, een daling van 22% ten opzichte van 2014. In 2015 gingen 1.756 bedrijven minder failliet dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de gegevens van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In de provincie Zuid-Holland…

‘Werkgevers willen bedenktijd over cao’

Op 28 mei was de vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao ­Schilders. 'Helaas is daar geen voortgang geboekt', meldt FNV Bouw. 'De werkgevers vragen bedenktijd.' Ondanks dat FNV Bouw bereid is om over haar voorstellen te onderhandelen, houden de werkgevers…

Factsheets en tools arbeidscontracten

Op 1 juli 2015 veranderen de regels over (tijdelijke) arbeidscontracten. Om werkgevers en werknemers te helpen wegwijs te worden in de nieuwe wetgeving biedt het ministerie van SWZ hen 14 factsheets over het nieuwe ontslagrecht, 13 factsheets over de wijzigingen…