Video

Decoratief schilderwerk in tunnel

Wethouder Joop Bekkema van de gemeente Franekeradeel opende begin juli op feestelijke wijze de kleurrijk geschilderde fiets- en looptunnel onder de Burg. J. Dijkstraweg (rondweg) t.h.v. de Van Voorthuijsenweg in Franeker. Hier werd in de voorbije periode een vieze, vochtige en donkere doorgang door middel van schilderwerk veranderd in een vrolijke en frisse tunnel.

Het maken van de zogenoemde kunsttunnel was een idee van een wijkbewoner, kunstenares Karin van Berne. Samen met buurtvereniging Arkens werd het plan uitgevoerd. Zo’n 150 kinderen van basisscholen en uit de buurt maakten in workshops o.l.v. Karin diverse ontwerpen die dan, meestal onder begeleiding van volwassen vrijwilligers, in de tunnel werden overgebracht en uitgewerkt.

In dit sociaal artistieke project droeg een maatschappelijk geëngageerde kunstenares zo – samen met kinderen, scholen, volwassen buurtbewoners en professionals – bij aan doelen als participatie van burgers en het vergroten van de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk.