subsidie Archieven • Pagina 2 van 2 • SchildersVAK.nl Ga naar hoofdinhoud

Zuid-Holland biedt restauratiesubsidie

De provincie Zuid-Holland stelt in 2016 bijna 2,8 miljoen euro beschikbaar voor restauraties van rijksmonumenten. De provincie hecht, naar eigen zeggen, grote waarde aan het behoud en beleefbaar maken van cultureel erfgoed. Restauratie van rijksmonumenten is niet alleen goed voor het…

Friese subsidie voor herbestemming

Voor de tweede en laatste keer stelt de provincie Fryslân geld beschikbaar voor de herbestemming van panden. Via de Herbestemmingsregeling is 739.252 euro beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen tussen 15 november tot en met 31 december 2015 een aanvraag indienen. Met de…

47 miljoen euro voor rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2015 47 miljoen euro subsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten in het kader van de instandhoudingsregeling. Voor het eerst zijn de subsidieplafonds niet bereikt…

Subsidie voor Utrechtse rijksmonumenten

Provincie Utrecht investeert 3,1 miljoen euro in de restauratie van zeventien rijksmonumenten.  Daaronder 6 kerkelijke monumenten en een fort. Alleen Provinciale Staten moet op 21 september nog zijn definitief fiat geven aan het voorstel. De subsidie komt uit het Fonds…

3,5 miljoen voor Utrechtse monumenten

Op woensdag 1 juli heeft gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht de subsidies van het fonds Erfgoedparels uitgereikt. De feestelijke ceremonie vond plaats in de Cunerakerk in Rhenen. De Cuneratoren is één van de 14 restauratieprojecten. (meer…)

Drenthe investeert in herbestemming

Herbestemming van karakteristieke panden is een vak apart, maar de inzet loont, aldus de provincie Drenthe. Uit een tussenevaluatie blijkt dat het Drentse programma Herbestemming Karakteristiek Bezit tot nu toe een bouwinvestering van ruim 7,4 miljoen euro en 31 nieuwe…

Restauratiesubsidie Zeeuwse monumenten

De Provincie Zeeland heeft een budget beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten. Subsidie voor 2016 kan aangevraagd worden vanaf 1 mei tot 15 juni 2015. (meer…)