Steekwoord archief: subsidie

 • Nieuwe kansen voor Friese monumenten

  Friese monumenten en karakteristieke bouwwerken, zoals zuivelfabrieken of gemalen, kunnen gerestaureerd worden en een nieuwe bestemming krijgen. Daarvoor is dit jaar 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen tussen 12 en 19 september een subsidieaanvraag bij de provincie Fryslân indienen. Lees verder →

 • 47 miljoen euro voor rijksmonumenten

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2015 47 miljoen euro subsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten in het kader van de instandhoudingsregeling. Lees verder →

 • Subsidie voor Utrechtse rijksmonumenten

  Provincie Utrecht investeert 3,1 miljoen euro in de restauratie van zeventien rijksmonumenten.  Daaronder 6 kerkelijke monumenten en een fort. Alleen Provinciale Staten moet op 21 september nog zijn definitief fiat geven aan het voorstel. De subsidie komt uit het Fonds Erfgoedparels dat als doel heeft… Lees verder →

 • 3,5 miljoen voor Utrechtse monumenten

  Op woensdag 1 juli heeft gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht de subsidies van het fonds Erfgoedparels uitgereikt. De feestelijke ceremonie vond plaats in de Cunerakerk in Rhenen. De Cuneratoren is één van de 14 restauratieprojecten.

 • Drenthe investeert in herbestemming

  Uit een tussenevaluatie blijkt dat het Drentse programma ‘Herbestemming Karakteristiek Bezit’ tot nu toe een bouwinvestering van ruim 7,4 miljoen euro en 31 nieuwe praktijkopleidingsplaatsen heeft opgeleverd. Lees verder →

 • Restauratiesubsidie Zeeuwse monumenten

  De Provincie Zeeland heeft een budget beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten. Subsidie voor 2016 kan aangevraagd worden vanaf 1 mei tot 15 juni 2015.