mkb nederland Archieven • SchildersVAK.nl Ga naar hoofdinhoud

Banenplan moet duizenden schilders opleveren

Als het aan OnderhoudNL ligt, hebben duizenden ‘coronawerklozen’ straks een kwast of glasplaat in de hand. In de woorden van voorzitter Henk den Boer op het jaarlijkse congres van de ondernemersvereniging: ‘We willen 3.000 tot 5.000 mensen uit belendende branches…

Inspectie SZW deelt onterechte en te hoge boetes uit

Inspectie SZW treedt vaak te rigoureus op. Sinds de invoering van een hardere fraudeaanpak in 2013 legt zij stelselmatig onterechte en te hoge boetes op voor overtreding van arbeidsregels. Dat nieuws brengt Het Financieele Dagblad (FD) vandaag. Het FD baseert…

Van Straalen gestopt als voorzitter MKB-Nederland

Tijdens de bestuursvergadering van MKB-Nederland heeft voorzitter Michaël van Straalen met onmiddellijke ingang zijn voorzitterschap van MKB-Nederland neergelegd.  Na een periode van bijna twaalf jaar waarin hij zich - vanaf 2006 als vice-voorzitter en sinds 2013 als voorzitter - heeft…

‘Maatwerk nodig bij verhoging AOW-leeftijd’

‘Werkgevers hebben behoefte aan maatwerk in regelingen om ervoor te zorgen dat medewerkers de naar 67 verhoogde AOW-leeftijd ook daadwerkelijk halen. Thema’s als flexibele aow of demotie moeten we daarbij niet uit de weg gaan.’ Dat zei voorzitter Michaël van…

‘Afschaffing scholingsaftrek onverstandig’

Het is onverstandig om de scholingsaftrek voor werknemers af te schaffen voordat er een nieuwe regeling is, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer. Bovendien heeft de scholingsaftrek meer effect dan minister Bussemaker van Onderwijs beweert,…

Lobby voor lage btw neemt toe

In navolging van andere organisaties willen ook MKB-Nederland en VNO-NCW dat het lage btw-tarief van 6 procent behouden blijft voor onderhoud en renovatie in de bouwsector. (meer…)