Ga naar hoofdinhoud

Cursus ‘houtsoorten herkennen’

Stichting Hout Research (SHR) biedt voor het vierde achtereenvolgende jaar de tweedaagse cursus ‘houtsoorten herkennen’ aan voor alle professionals die met hout werken, zoals schilders- en vastgoedonderhoudsbedrijven. De leergang vindt ditmaal plaats op 25 november en 1 december (14.00-21.00 uur)…

Cursus asbestherkenning voor glaszetters

Kenniscentrum Glas organiseert op 8 februari a.s. de eendaagse cursus 'Asbestherkenning' voor glaszetters (dus ook schilders) die veel projecten doen in schadeherstel en renovatie.  Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden. Toch bevatten veel oudere gebouwen nog asbesthoudende materialen.…

Cursus onderhoudsschilderwerk monumenten

Het Gelders Restauratie Centrum in Arnhem organiseert op 31 oktober a.s. de dagcursus onderhoudsschilderwerk bij monumenten. Dergelijk onderhoud is doorgaans een kostbare zaak voor de opdrachtgever. Vaak legt het beslag om meer dan 50 procent van het beschikbare budget voor het…

CBBS organiseert cursus schilders-cao

CBBS Salarisservice organiseert in de periode van 22 november tot en met 15 december vijf landelijke cursusdagen over de nieuwe schilders-cao die OnderhoudNL en vakbond LBV onlangs afsloten. Wat zijn de veranderingen? Omdat deze nieuwe cao diverse grote wijzigingen heeft ondergaan…

Nieuwe opleidingen Caparol Academy

De Caparol Academy heeft het nieuwe opleidingsprogramma voor verwerkers, opdrachtgevers en architecten in het winterseizoen van 2016-2017 uitgebreid met twee nieuwe opleidingen.   Het programma is uitgebreid met de opleiding inspectie van ondergronden en schilderwerk waarin aandacht wordt besteed aan de…

Training ‘Resultaatgericht Uitvoeren’

Bureau Onderhoud start komend najaar met een nieuwe training 'Resultaatgericht Uitvoeren'. Resultaatgericht samenwerken wordt steeds meer ingevoerd bij professionele opdrachtgevers. Rollen veranderen binnen het onderhoudsproces en er worden hoge eisen gesteld aan de procesbewaking en aan de kwaliteit van het…

Eendaagse cursussen onderhoudsschilderwerk

Casadata.nl organiseert in november twee eendaagse cursussen in Hilversum die gericht zijn op onderhoudsschilderwerk. Het gaat om de leergangen ‘Onderhoud schilderwerk calculeren’ op 3 november en ‘Hoe staat het schilderwerk erbij?’ op 12 november. Eerstgenoemde cursus behandelt alle aspecten van…