Steekwoord archief: beroepsonderwijs

 • Budding grijpt naast excellentie-medaille

  1

  Job Budding uit Kesteren heeft bij het WK Schilderen in Kazan net naast een ‘medal of excellence’ gegrepen. Voor deze erkenning van een bovengemiddelde prestatie waren 700 punten nodig. Budding scoorde er 682. Het onderdeel schilderen werd bij de beroepenwedstrijd WorldSkills in de Kazan Expo… Lees verder →

 • Randstad gaat schilders opleiden (+update)

  10

  Met een verviervoudiging van haar vakopleidingen gaat uitzendorganisatie Randstad meer werk maken van het zelf opleiden van personeel. Met name in de sectoren die het meest te kampen hebben met het niet aansluiten van vraag en aanbod. In 2018 starten er nieuwe opleidingen waaronder die tot schilder. Lees verder →

 • Ook werken met stopverf moet geleerd worden. Deze leerling zet het nogal grof op…

  SER: ‘Stop terugloop in BBL-leerlingen’

  4

  Er is een toenemende behoefte aan modern geschoolde vakkrachten. Ook is de arbeidsmarkt steeds dynamischer gegeven de digitalisering en andere technologische ontwikkelingen. De SER wil daarom een halt toeroepen aan de terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Lees verder →

 • Premium

  ‘Niveau 1 zou moeten terugkomen’

  Veel vmbo-scholen met een echte schilderopleiding binnen de sector bouwtechniek zijn er niet meer. Ondertussen zijn er wel zogenaamde praktijkscholen met schilderafdelingen. Waar momenteel eindexamens zijn. Zoals die van de Rijzert, in Den Bosch, waar Cliff Kroon sinds 2010 een opleiding van de grond tilt. Met dit jaar dertien ‘uitstromers’. Lees verder →

 • Premium

  De vakman in 2020

  De schildersbranche is volop in beweging. Aan de horizon doemen zowel bedreigingen als kansen op. Hoe moet daarop worden ingespeeld en hoe ziet het vakmanschap er anno 2020 uit? Vakgroep Schilders Fryslân had deze vraag half januari op de agenda staan. Ongeveer dertig aanwezigen gingen met elkaar in de discussie. Interesse in elkaar en in het vak moet de sector verder vooruit helpen. Lees verder →

 • Premium
  Ruud Maas en Jacq van Aarle van OnderhoudNL: “Wij zijn wars van institutionele belangen. Centraal staat een toekomstbestendig onderwijsmodel.”

  ‘Regie beroepsonderwijs in de regio leggen’

  De aankondiging van OnderhoudNL om zich per 1 januari 2016 terug te trekken uit Savantis heeft tot verontwaardigde reacties geleid bij de sociale partners en ongeloof in bepaalde delen van het onderwijsveld. OnderhoudNL snapt de commotie, maar niks van de beschuldiging van onbehoorlijk bestuur. “Al… Lees verder →

 • Premium
  Het leren van basisvaardigheden op het gebied van industriële verfverwerking in het mbo-onderwijs.

  ‘Focus op Vakmanschap’

  Het middelbaar beroepsonderwijs, waaronder de opleidingen in de schilders- en onderhoudssector, werkt momenteel hard aan de invoering van ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’. Dit plan is gericht op verhoging van de kwaliteit van het mbo, het inkorten of intensiveren van de opleidingen, de flexibilisering van het… Lees verder →

 • Premium

  ‘Metaal en metaalbescherming’

  Er is een geheel vernieuwde uitgave van het handboek ‘Metaal en metaalbescherming’ (deel 3) verschenen. De officiële presentatie was tijdens de Ondernemersdag van OnderhoudNL aan de sector ‘Industrieel’. Dit handboek is het laatste deel van een reeks technische naslagwerken, welke de afgelopen jaren is herzien.