Inschrijfformulier • SchildersVAK.nl Ga naar hoofdinhoud

Inschrijfformulier


SchildersVAKTV SPRAY PAINT & MASKING CHALLENGE 2020 • 1. Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen moeten deelnemers zich inschrijven zoals vereist. Inzendingen die ontvangen worden na de deadline, zoals die beschreven staat in de wedstrijdaankondiging, zijn ongeldig. SchildersVAKTV neemt geen verantwoordelijkheid voor- en zal geen onvolledige of onjuiste inzendingen overwegen. SchildersVAKTV is niet verantwoordelijk voor inzendingen die zijn verzonden, maar om welke reden dan ook niet of niet tijdig door SchildersvakTV zijn ontvangen.
  2. SchildersVAKTV communiceert met de deelnemers via het door de deelnemers aan SchildersVAKTV opgegeven emailadres.
  3. Alle in verband met de wedstrijd gemaakte video’s en foto’s, teksten zullen het volledige en exclusieve eigendom worden van SchildersVAKTV. SchildersVAKTV is niet verplicht om inhoudelijk materiaal aan u of derden beschikbaar te stellen.
  4. SchildersVAKTV is gerechtigd om van de deelnemers ontvangen materiaal en de namen en foto’s van de deelnemers te reproduceren, te bewerken, weer te geven, door te sturen, af te leiden, te wijzigen, te publiceren en op enige andere manier te gebruiken in alle mediavormen, ongeacht dit van te voren of achteraf bekend gemaakt wordt en zonder enige vorm van compensatie aan u.
  5. U erkent en stemt er mee in dat het materiaal behorende bij de Challenge door SchildersVAKTV openbaar mag worden gemaakt en mag worden gewijzigd.
  6. Alle deelnemers en winnaars moeten ten minste 15 jaar oud zijn, tenzij anders vermeld of geplaatst.
  7. Winnaars hebben geen recht op een plaatsvervangende prijs. Alle winnaars zijn zelf aansprakelijk voor alle extra kosten die mogelijk kunnen ontstaan.
  8. Noch SchildersVAKTV noch haar sponsors, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele garantie, kosten, schade, letsel of andere claims die het gevolg zijn van het deelnemen aan de wedstrijden. SchildersVAKTV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit of in verband met een wedstrijd die gepromoot wordt door SchildersVAKTV.
  9. SchildersVAKTV behoudt zich het recht voor om te allen tijde geheel naar eigen goeddunken de details of voorwaarden van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement te wijzigen.
  10. U wordt geacht, door deelname aan een wedstrijd, ingestemd te hebben met de wedstrijdregels, voorwaarden en bepalingen evenals alle regels die specifiek verbonden zijn aan dergelijke wedstrijden. Dit is een onherroepelijke voorwaarde voor deelname.
  11. Er is geen enkele vorm van betaling of vergoeding nodig voor deelname.
  12. De wedstrijd is voorzien van een deadline voor de inschrijvingsdatum en de datum vermelden waarop de winnaar (s) zal worden aangekondigd. Winnaars van wedstrijden worden aangekondigd op de dag wanneer de wedstrijd gehouden wordt. De winnaars (s) kan/kunnen mogelijk worden gepubliceerd op SchildersVak.nl.
  13. SchildersVAKTV behoudt het recht voor de toekenning van prijzen aan de winnaars middels een persbericht openbaar te maken.


Deel via:


RLT Z brengt kwastenkoker Van Dam’s in beeld

Finalisten Beste Leerbedrijf én Leermeester bekend

Prijs RAW Paints op Duurzame Dinsdag

Baan als schilder lonkt voor acht werkzoekenden

AGC sluit floatglasoven door coronacrisis


Naar archief >