Ga naar hoofdinhoud

Aanpak voor nationaal isolatieprogramma gelanceerd


Kennisnetwerk NRP en non-profitorganisatie Stroomversnelling hebben een concrete aanpak gepresenteerd voor een programmatische uitvoering van de nationale isolatiegolf. OnderhoudNL ondersteunt het plan.

Kern van het plan is dat alle huiseigenaren vóór 2030 een aanbod en financieringsmogelijkheden krijgen om hun woning zo CO2-neutraal mogelijk te maken.

De voorgestelde aanpak van NRP en Stroomversnelling richt zich op eigenaren en VVE’s in de particuliere woningmarkt maar kan nauw aansluiten op een vergelijkbare aanpak van woningen in de huursector. Belangrijk is dat bewoners enthousiast worden voor verduurzaming. Als transparant is wanneer wie aan de beurt is en er duidelijkheid bestaat over de woonlastenimpact, kan dit een grote bijdrage leveren aan het draagvlak en de betaalbaarheid, stellen NRP en Stroomversnelling.

Het Rijk zou de regie moeten nemen in de aanpak, de uitvoering kan bij regionale spelers komen te liggen.“De tijd van vrijblijvendheid is voorbij”, stellen NRP en Stroomversnelling.

Dat vindt ook OnderhoudNL-voorzitter Henk den Boer. Hijverbaast zich over de geringe belangstelling van de politiek voor de bestaande woningvoorraad. “Deze belangstelling is er vaak wel voor de nieuwbouw, terwijl dit maar 1-2% is van heel gebouwd Nederland.”

“Daar moet verandering in komen”, aldus Den Boer. “De komende 30 jaar zal er alles van de vastgoedonderhoudssector gevraagd worden om de CO2-neutraliteit van de gebouwde omgeving in 2050 te realiseren. Wij denken graag mee over realistische stappen in deze transitie.”

De voorgestelde aanpak van NRP en Stroomversnelling bouwt voort op de oproep voor een nationaal isolatieprogramma, die ChristenUnie, GroenLinks en CDA onlangs deden. Aan de hand van vier pijlers hebben NRP en Stroomversnelling dit verder uitgewerkt. Zij overhandigden (zie foto boven) hun aanpak vorige week aan Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie van het ministerie van BZK, tijdens een bijeenkomst in Den Haag met politiek, marktpartijen en brancheorganisaties.

De vier pijlers in het plan zijn:

1. Een slimme volgorde: iedere woningeigenaar krijgt op een bepaald moment en vóór 2030 een passend aanbod;

2. Volledige ontzorging (techniek, proces en financiering): de stap naar handelen wordt zo klein mogelijk gemaakt;

3. Landelijke regie: een Rijksprogramma draagt zorg voor de sturing, wettelijke condities en eventueel benodigde subsidies;

4. Regionale uitvoering: in regionaal verband zorgen provincies en gemeenten, in samenwerking met corporatie, netbeheerders en marktpartijen, ervoor dat er een concreet aanbod komt, dat door erkende partijen uitgevoerd kan worden.

Transparant en duidelijk

Bewoners hebben nu onvoldoende prikkels om in actie te komen. Het Rijk moet het voortouw nemen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving en burgers ontzorgen met een aantrekkelijk aanbod”, stelt Albert de Vries, voorzitter NRP Klimaat.

Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling haakt hierop in: “Er moeten 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen worden verduurzaamd. De bouw is op dit moment nog onvoldoende in staat om die enorme opgave te realiseren. Het vraagt een professionaliseringslag aan de aanbodkant en meer prikkels aan de vraagkant. Het Rijk moet hierin de regie pakken.”

Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie ministerie van BZK, zegt het idee voor een programmatische aanpak te steunen. “Maar het Rijk is niet alleen aan zet. Ik daag de markt uit om nu al consortia op te zetten en aanbod te organiseren. Gemeenten zijn nu bezig om hun transitievisies Warmte op te stellen. Zodra die gereed zijn, kan er een concreet aanbod richting bewoners worden gedaan.”

Vervolgstap

Volgens NRP en Stroomversnelling is het aan het ministerie van BZK om de programmatische aanpak verder uit te werken, dit in overleg met regionale overheden en betrokken marktpartijen. Een logische vervolgstap zou zijn om te onderzoeken welke financieringsbehoefte en – mogelijkheden er zijn om dit voor woningeigenaren woonlastenneutraal te realiseren, aldus beide partijen. Het voorstel voor de programmatische aanpak vindt u hier. Of kijk op www.renovatiegolf.nl.


Deel via:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.


Heimtextil gaat niet door in januari

Update van factsheet Lichamelijke Overbelasting

Webinar over ‘Vervroegd Uittreden’ en ‘Generatiepact’

Vliegtuigen kampen met afbrokkelende verf

Uitreiking Nationale SchildersVakprijs 2021 terugkijken


Naar archief >