De Nationale SchildersVakprijs 2023

 

Reglementen Nationale Schildersvakprijs

 

Het doel van de prijs

Het bevorderen van kwaliteitsbewustzijn in de schilders-/onderhoudsbranche door de discussie daarover op een positieve manier te bevorderen én het promoten van kwaliteitsschilderwerk bij het Nederlandse publiek, door het belonen en prijzen van bijzonder schilder-/onderhoudswerk.

De prijs

De eer, een oorkonde en een glazen kunstobject voor het winnende schildersbedrijf voor de Overall-Juryprijs, en voor de Publieksprijs. Oorkondes voor deze twee winnaars en tevens voor de 3 categoriewinnaars alsmede voor de winnaar van de Klanttevredenheidspluim.

Tevens ontvangen de winnaars uitgebreide aandacht in ter zake publicaties van Eisma Bouwmedia (met name Eisma’s Schildersblad, SchildersVakkrant, SchildersVAK.nl en SchildersVAK TV) en publicitaire ondersteuning door middel van persberichten en het ter beschikking stellen van videomateriaal, logo’s, foto’s en persberichten.

In aanmerking komen

Schilder- en onderhoudswerk in brede zin des woord, dat tussen 1 september 2022 en 1 september 2023 in Nederland is uitgevoerd – in opdracht van een derde partij – door een zichzelf tot de schilder-/onderhoudsbranche rekenend bedrijf met een vestiging in Nederland.

Uitgesloten zijn

Schilder- of onderhoudswerken die voor eigen rekening zijn uitgevoerd, zoals proefstukken of werkzaamheden aan persoonlijk bezit. Toegestaan zijn wel werken die bij wijze van sponsoring voor derden zijn uitgevoerd.

Tevens zijn eerdere Overall-winnaars van de Nationale SchildersVakprijs voor de twee daarop volgende edities uitgesloten van deelname.

Categorieën

De Nationale SchildersVakprijs kent drie categorieën. Projecten binnen de categorieën worden met elkaar vergeleken en maken kans op de Nationale SchildersVakprijs in hun categorie. Daarnaast kent de Nationale SchildersVakprijs een overall prijs (‘de Juryprijs’), een Publieksprijs en een Klanttevredenheidspluim.

Per categorie kan een bedrijf maximaal één project inzenden. De jury is gerechtigd een project in te delen voor een andere categorie dan waarvoor het oorspronkelijk is ingezonden.

De Juryprijs en de categorieprijzen worden toegekend door de vakjury. De Overall-prijs kan worden toebedeeld aan één van de categoriewinnaars, maar het kan – om moverende redenen – ook een van de andere genomineerden zijn.

De Publieksprijs wordt bepaald aan de hand van het aantal stemmen dat het publiek kan uitbrengen op de genomineerde projecten, die gepresenteerd worden op Schildersvakprijs.nl, tijdens de stemperiode in het najaar.

De Klanttevredenheidspluim

De Klanttevredenheidspluim wordt toegekend aan het onderhoudsbedrijf waarvan de klant zijn inzet het meest waardeert. Dit na onderzoek door USP Marketing Consultancy, in eerste instantie via een elektronische enquête onder de opdrachtgevers, in voorkomende gevallen door nader onderzoek door USP Marketing Consultancy (telefonisch kwalitatief onderzoek).

Wijze van inschrijven

Een project kan alleen worden ingediend door het uitvoerende onderhouds-/schildersbedrijf in kwestie. Dit kan via het inschrijfformulier, of anders (alleen in overleg met het secretariaat van de vakwedstrijd) via e-mail: (schildersvakprijs@eisma.nl ). In de aanmelding dienen te zijn aangegeven:

Beeldmateriaal

Aan de inzending dienen meerdere (minimaal 5, liefst meer) en verschillende foto’s van goede kwaliteit van het object te worden toegevoegd. Sowieso foto’s van het eindresultaat, maar het liefst ook foto’s vóór aanvang van het werk en/of tijdens de uitvoering (stuur ook enkele detailfoto’s en niet alleen overzichtsfoto’s van het project in!).

Let op: hier gaat het vaak mis! Soms wordt een potentieel veelbelovend project ingestuurd, maar is de vakjury genoodzaakt de inzending af te wijzen op basis van de karige informatie die wordt verstrekt en/of het weinige en/of kwalitatief slechte beeldmateriaal dat wordt meegestuurd.

Digitale foto’s moeten van voldoende resolutie zijn, minstens 300 dpi of circa 1 mb.

Wijze van beoordelen

De vakjury bestaat uit deskundigen, afkomstig uit verschillende disciplines van het schildersvak, onder voorzitterschap van René Vorderman (hoofdredacteur SchildersVakkrant, SchildersVak.nl en SchildersVAKTV).

Uitreiking:

De bekendmaking van de winnaars van zowel de Publieksprijs als de juryprijzen gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst eind november 2023.

Medewerking

Juryverantwoordelijkheid

De jury heeft een beslissend oordeel over de inhoudelijke kant van de Nationale SchildersVakprijs. Zo kan ze, bij gebrek aan voldoende kwaliteit of kwantiteit, besluiten om een categorieprijs niet toe te kennen, of voor een bepaalde categorie geen genomineerden aan te wijzen.

Sluitclausule

In alle niet in dit reglement opgenomen kwesties beslist Eisma Bouwmedia.

Organisatie en contactinformatie

De Nationale SchildersVakprijs is een initiatief van Eisma Bouwmedia, uitgever van SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad, SchildersVAK.nl en en SchildersVAK TV.

Contactinformatie:
Eisma Bouwmedia
t.a.v. SchildersVakkrant, Informaticaweg 3, 7007 CP Doetinchem.
E-mail: schildersvakprijs@eisma.nl.
Website: www.schildersvak.nl.

Sponsoren


 

Nationale SchildersVakprijs

Met deze prijs willen wij  het kwaliteitsbewustzijn in de schilder-/onderhoudsbranche bevorderen. Daarnaast willen wij het kwaliteitsschilderwerk bij belangrijke derden verder promoten, zoals bij opdrachtgevers. Dit doen wij  door het belonen en prijzen van bijzonder schilder-/onderhoudswerk. De Nationale SchildersVakprijs bestaat sinds 2008 en wordt eens per jaar georganiseerd door Eisma Bouwmedia, uitgever van SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad en SchildersVAK.nl.

 

Contact

Nationale SchildersVakprijs, SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad en SchildersVAK.nl zijn merken van Eisma Bouwmedia.

Eisma Bouwmedia
Informaticaweg 3
7007 CP Doetinchem
Tel. 088 294 49 00, e-mail schildersvakprijs@eisma.nl


De Nationale SchildersVakprijs is een activiteit van Eisma Bouwmedia. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze website zijn de volgende regelingen van toepassing.

Disclaimer | Privacyverklaring | Leveringsvoorwaarden | Cookiebeleid