SchilderKTV.nl is een hulpmiddel voor schildersbedrijven om hun klanttevredenheid structureel, professioneel en zonder grote inspanning te meten en te volgen. SchilderKTV.nl is een volledig online tool. Dat wil zeggen dat u online enquêtes bij uw klanten afneemt, en dat u ook online uw resultaten kunt bekijken.

U kunt deelnemer worden van SchilderKTV door zich via deze website in te schrijven (inschrijfformulier). Na activering van uw account ontvangt u een wachtwoord. Daarmee kunt u direct beginnen met het uitnodigen van klanten voor de enquête. Verder krijgt u een een persoonlijke pagina, die voor iedere deelnemer uniek is en alleen voor u toegankelijk is. Daar kunt u de rapportages en overzichten van uw klanten bekijken.

 

Meer informatie >
Mijn SchilderKTV (inloggen) >
Inschrijven SchilderKTV >