Klanttevredenheid • SchildersVAK.nl Ga naar hoofdinhoud

Klanttevredenheid

SchilderKTV.nl is een hulpmiddel voor schildersbedrijven om hun klanttevredenheid structureel, professioneel en zonder grote inspanning te meten en te volgen. SchilderKTV.nl is een volledig online tool. Dat wil zeggen dat u online enquêtes bij uw klanten afneemt, en dat u ook online uw resultaten kunt bekijken.

U kunt deelnemer worden van SchilderKTV door zich via deze website in te schrijven (inschrijfformulier). Na activering van uw account ontvangt u een wachtwoord. Daarmee kunt u direct beginnen met het uitnodigen van klanten voor de enquête. Verder krijgt u een een persoonlijke pagina, die voor iedere deelnemer uniek is en alleen voor u toegankelijk is. Daar kunt u de rapportages en overzichten van uw klanten bekijken.

 

Meer informatie >
Mijn SchilderKTV (inloggen) >
Inschrijven SchilderKTV >