Geen categorie

AkzoNobel splitst bedrijfsactiviteiten

AkzoNobel heeft vandaag haar nieuwe strategie toegelicht. Het chemieconcern wordt gesplist in twee bedrijfsonderdelen: Paints en Coatings en Specialty Chemicals. Dit moet meer focus, een versnelling van de groei en verder waardecreatie opleveren.

De logische volgende stap van het creëren van twee aparte bedrijven volgt uit de sterke financiële en operationele basis die in de afgelopen jaren is ontwikkeld, aldus het management. Ton Büchner, CEO van AkzoNobel: “Nu is het juiste moment om twee gefocuste bedrijven te creëren. Deze strategie zal substantiële waarde creëren voor aandeelhouders met aanzienlijk minder risico’s en onzekerheden vergeleken met alternatieven.” Hierbij wordt gedoeld op een overname door PPG. De sociale kosten zouden volgens hem dan ook veel hoger uitvallen.

Antony Burgmans, voorzitter van de Raad van Commissarissen van AkzoNobel, verwijst in een toelichting ook subtiel naar de ambitie van PPG om het bedrijf over te nemen: “De Raad van Commissarissen gelooft dat het plan van het management voor de toekomst van AkzoNobel superieure aandeelhouderswaarde zal geven vergeleken met alternatieven.”

Binnen 12 maanden

De splitsing van Specialty Chemicals vindt plaats binnen 12 maanden; projectteams zijn al gevormd. Het  tweesporenbeleid is ingegeven met een nadrukkelijke afweging voor een notering van een afzonderlijke entiteit of verkoop. De strategie is een Gefocust Paints en Coatings bedrijf met een daarvoor geschikte structuur en processen.

Duurzame groei

AzkoNobel streeft naar versnelling van duurzame groei en winstgevendheid. Onder andere door €150 miljoen jaarlijkse besparingen dankzij continue verbeterprogramma’s in Paints en Coatings. Aanvullend nog eens €50 miljoen te verwachten kostenbesparingen als resultaat van de afsplitsing van Specialty Chemicals.

Op het gebied van duurzaamheid is de ambitie om in 2050 100 procent hernieuwbare energie te gebruiken en CO2 neutraal te zijn.

Tot 2020 wil AkzoNobel €1 miljard investeren in research en development met een gerichte focus op innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten.

Financiële richtlijnen

De EBIT (winst voor rente en belastingen) voor  2017 zal ongeveer €100 miljoen meer bedragen dan in 2016 als gevolg van aanzienlijke groeikansen in alle Business Areas, aldus AkzoNobel. De financiële richtlijnen 2020 worden verhoogd: Paints and Coatings 15% ROS, ROI >25%, Specialty Chemicals 16% ROS, ROI >20%, weergave van continue groei van winstgevendheid vergelijkbaar met AkzoNobels huidige portfolio van 14% ROS en >20% ROI.

Uitkering aandeelhouders

  • 50% toename van het reguliere dividend per aandeel tot €2,50 per aandeel, het versterken van het vertrouwen in de toekomstige plannen voor verdere groei en winstgevendheid
  • De netto-opbrengsten van de afsplitsing van Specialty Chemicals worden grotendeels teruggegeven aan aandeelhouders
  • In 2017 wordt €1,6 miljard uitgekeerd aan aandeelhouders. Via een speciaal dividend in november, met een totale waarde van €1 miljard, in combinatie met een toename van 50% van het reguliere dividend. Uitkering van het speciale dividend weerspiegelt het vertrouwen in de geplande afsplitsing, aldus AkzoNobel,

Vertrouwen

Büchner: “De leidende prestaties in de industrie en toekomst van Specialty Chemicals geven ons het vertrouwen om opbrengsten aan aandeelhouders terug te geven vooruitlopend op de afsplitsing. Daarnaast zien we uitgebreide groeikansen voor het Paints en Coatings bedrijf, waarvan we verwachten dat het sneller zal blijven groeien dan de rest van de markt. Dit maakt het voor ons mogelijk onze langetermijn financiële richtlijnen te verbeteren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *