In kort bestek Archieven • Pagina 3 van 3 • SchildersVAK.nl Ga naar hoofdinhoud

Tijdgebrek en weer geen excuus

Of u de komende weken meedoet aan de bouwvak of stug blijft doorwerken, ik hoop dat u voor één ding tijd heeft of maakt: een project insturen voor de Nationale SchildersVakprijs 2017. Tijdgebrek of het weer kunnen geen excuus zijn.…

Platform Duurzame Huisvesting

Zomaar een bericht dat begin mei de redactieburelen passeerde: ‘Leden Platform Duurzame Huisvesting bekrachtigen samenwerking om de transitie naar duurzaam vastgoed in Nederland te versnellen.’ De begeleidende foto trok de aandacht; waar is het logo van OnderhoudNL? Het Platform Duurzame…

Experiment in het onderwijs

In de opleidingen Schilder en Gezel Schilder wordt nagedacht over nieuwe examenvormen. Sterker, er worden in de praktijk al experimenten uitgevoerd. Het beroepsonderwijs in de sector Schilderen en Onderhoud werkt continu aan de verbetering van de kwaliteit van de opleidingen.…

CO2-besparing bij woningcorporaties

Woningcorporaties in Nederland streven naar een CO2 neutrale woningvoorraad. In hoeverre daarin ook aandacht is voor de CO2 footprint tool, die de VVVF en OnderhoudNL momenteel ontwikkelen, zal in de toekomst moeten blijken. De VVVF en OnderhoudNL hebben de ambitie…

‘Neutrale’ vakbonden

Een broedende kip moet je niet storen. Vandaar dat ik me tot nu toe vrij afzijdig heb gehouden van de polemiek rond de Schilders CAO. Maar nu het eindbod van de werkgevers door de leden van de vakbonden FNV en…