Nieuws Archieven • Pagina 975 van 983 • SchildersVAK.nl Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe coating voor betere luchtkwaliteit

In Nederland worden vooral rond snelwegen en dichtbevolkte gebieden de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit wat betreft stikstofdioxiden (NOx) en fijn stof (PM2,5 en PM10) overschreden.   Overschrijding van deze waarden heeft gevolgen voor de gezondheid, zoals het aantasten van de luchtwegen.…

Muurverf zuivert flats van vieze luchtjes

StoClimasan Color van verffabrikant Sto Isoned uit Tiel   zuivert met behulp van licht het binnenklimaat in de portieken en trappenhuizen van organische verbindingen, zoals muffe luchtjes en zweet-, bak- en rookluchten.   De katalysatoren in deze fotokatalytische verf breken samen…

Gelijke WAO-premie in 2008

Bij de Pemba-regeling hangt de hoogte van deze premie voor een werkgever nog af van het aantal van zijn werknemers dat in de WAO is gekomen, het principe van 'de vervuiler betaalt'. Als de Tweede Kamer instemt met het voorstel,…

Soepelere regels voor mkb

Het kabinet heeft regels rond de administratie van kleine bedrijven zo veranderd, dat het voor de ondernemingen jaarlijks kan leiden tot een kostenbesparing van in totaal 400 miljoen euro. Accountants, boekhouders en belastingconsulenten hoeven hierdoor minder werk te verrichten. Het…

Plan voor glazen wijk in Venlo

Een moderne, architectonisch in het oog springende wijk met woningen en ambachtelijke bedrijven. Glas moet het meest prominente bouwmateriaal zijn.   GroenLinks in Venlo vraagt het college van B en W dit initiatief te onderzoeken op financiële en stedenbouwkundige haalbaarheid.…

Riwal verkoopt kraanverhuur

Schaalvergroting, internationalisatie en specialisatie zijn voor beide bedrijven belangrijke strategische doelstellingen.   Hoogwerkers Riwal heeft nu definitief gekozen voor hoogwerkers als specialisatie. Met de verhuur hiervan is Riwal in Nederland al geruime tijd marktleider. Sinds de jaren ‘90 is Riwal ook…

SigmaKalon te koop gezet

Bain nam SigmaKalon vier jaar geleden over van het Franse olieconcern Total voor ongeveer 1 miljard euro. Het bedrijf uit Amsterdam, met een omzet van 1,8 miljard euro, is na Akzo Nobel de grootste lak- en verfleverancier van Europa .…

Zelfstandigenfonds helpt kleine ondernemer

Kleine zelfstandigen kennen het probleem maar al te goed: Een leuke opdracht afgemaakt en nu maar wachten tot de opdrachtgever de rekening betaalt. Zij raken daardoor vaak in de problemen, terwijl de banken niet happig zijn op het verstrekken van…

Aantal erkende leerbedrijven gegroeid

Uit de kwartaalcijfers, bestaande uit arbeidsmarktgegevens, bleek ook dat er landelijk een stageoverschot is. Er zijn meer stageplaatsen en leerbanen dan er (v)mbo-leerlingen zijn. Die groei komt vooral voor rekening van de sectoren handel, afbouw en onderhoud en groene ruimte.…

Tweehonderdste Betere Schilder

Afgelopen week mocht de Betere Schilder haar tweehonderdste lid verwelkomen. Martin en Mirella Conen van Schildersbedrijf Conen uit Klazienaveen werden door Rob Polm van de ‘BS’ gefeliciteerd met het tweehonderdste lidmaatschap.   Vakmanschap Op de SGA beurs te Hardenberg besloot Conen lid te worden. “Ik wil…