Ga naar hoofdinhoud

Zou het goed gaan?


via Twitter: P.Verberg spuit in totaal 450 vierkante meter wanden en plafonds dezer dagen

Je moet niet afgaan op sociale media. Deed je dat wel, dan geloofde je dat de schilderssector momenteel massaal op de steiger staat. Dat zal toch heus wel niet. Maar er is meer…

Zoals een aantrekkende economie, merkbaar in filedichtheid en aan hoe zwart van de mensen het staat bij de IKEA. Zoals ook de loontrend over november, die we laatst publiceerden en waar we alleen maar uit konden concluderen dat er flink wat schilders aan het doorwerken waren, in tegenstelling tot andere jaren. En ook als je belt, momenteel, om met schilders afspraken te maken. Ten eerste krijg je ze nu wel aan de lijn (vroeger was de zaak gewoon dicht en namen ze niet op), ten tweede moet er echt even goed in agenda’s gekeken worden om een afspraakmoment te vinden. Dit was altijd de rustige tijd, waarin je gewoon maar langs kon komen. Mooi niet!

Zou het dus misschien gewoon goed aan het gaan zijn met de schildersbranche? Heeft de weer opverende 24-uurs-economie nu eindelijk de seizoensarbeidende schilder bereikt? Geen zomer- en geen winterstop meer, maar gaan met die banaan? En zou dat misschien ook wat met die transitievergoedingen te maken kunnen hebben, dat je je als schildersbedrijf toch nog wat meer op de acquisitie van winterwerk bent gaan toeleggen, om zo de jongens niet te hoeven ontslaan? Het zal tocht niet?

Mogelijk is het ook gewoon een weerskwestie: draven we allemaal door tot de winter invalt (zo’n beetje nu, dus), en gaan we dan weer massaal thuis bij de kachel zitten. Lijkt me trouwens minder waarschijnlijk: een ondernemer weet hoe lang de procedure loopt voordat je inproductieve arbeidskrachten aan het UWV hebt overgedragen, al is het met wederzijds goedvinden.

En stel dát het goedgaat, dan breekt dus meteen ook aan wat al jaren voorspeld wordt: arbeidskrapte op de schildersmarkt. Want als nú al zo’n beetje iedereen doorwerkt, hoe moet dat dan vanaf maart, als het seizoen weer begint? Met onze vergrijsde schildersbedrijven, gewend als ze zijn aan grote flexibele arbeidsschillen? Natuurlijk krijg je dan eerst een uitzendkracht-krapte; uitzendbureau’s die ‘nee’ moeten verkopen. Mede omdat de schildersbedrijven zullen gaan beginnen om de uitzendbureau’s leeg te trekken: de beste schilders mogen in vaste dienst komen. Maar: die schilders wérkten al in het seizoen, dus neemt die schaarste alleen maar toe. Tegelijk moeten dus de opleidingen dan productie gaan draaien, maar waar halen die zo snel de leerlingen vandaan? Er is niet voor niets nu al brede belangstelling voor allerlei projecten waarin mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ naar het schildersberoep worden toegeleid…

Stel dus, herhaal ik, dát het goed gaat en stel dus dát er arbeidskrapte komt, al dit voorjaar. Dat zou de arbeidsverhoudingen binnen de branche een aardig kantelmoment geven. En dan zou het toch heel onprettig zijn als er dan nog een conflict lag over de collectieve arbeidsovereenkomst?


Deel via:

15 reacties

 • klaasen

  zou het goed gaan? die stelling is mooi geschreven, en inderdaad er komt een arbeidskrapte onder de schilders , de vergrijzing is toegeslagen en er verdwijnen vele goede schilders door de vergrijzing die niets meer kunnen bijdragen aan leerlingen die het vak willen leren ,de aanwas is te klein en de vooruitzichten voor deze groep jonge schilders word ondermijnt door de groeiende groep zzp,ers ,mits dát er een arbeidskrapte komt, dat is ook de stelling , ook het conflict omtrent de arbeidsovereenkomst word ondermijnt ,ik ga de stelling van paul de beer , hoogleraar van ,n wetenschappelijk bureau omschrijven ,,,,,,,,,,,,,flexibilisering arbeidsmarkt ondermijnt CAO.,,,,,,, de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt onder meer door het groeiende aantal zzp,ers ondermijnt de effectiviteit van cao,s ,de toename van het aantal zzp,ers tot middels éen miljoen is zorgelijk omdat deze groep bij de cao valt en daarom bereid is tegen lagere tarieven te werken dan andere werknemers,ook hoeven werkgevers geen premies voor sociale verzekeringen en pensioenen af te dragen voor deze groep .
  dat zou volgens het onderzoek de cao lonen onder druk zetten , omdat er een ongelijk speelveld ontstaat.
  daarnaast is er een grote groep flexkrachten die wel onder de cao vallen ,maar met minder goede arbeidsvoorwaarden dan werknemers met een vast contract .
  dit alles zorgt ervoor dat de cao word ondermijnd, werkgevers zullen namelijk vaker bepaalde verplichtingen ontwijken ,

  ik sprak deze week nog een aantal schilders die geen werk hebben , schilders die voor ,n uitzendbureau werken en ze te pas en te onpas ontslaan ,het liefst hebben ze liever dat je je eigen trap meeneemt om te kunnen werken werd mij verteld ,schilders rond de 55 jaar oud , ze hebben niets om een tegen verweer te hebben ,bij het uwv niet en ook niet bij de arbeidsbureaus ,deze mensen zijn zeer verbitterd en hebben geen arbeidsvreugde meer , voor deze mensen is er weinig toekomst , die worden ook niet voor vast meer aangenomen door schildersbedrijven ,en stél dat het goed zal gaan met de schilders branche ,dan is het te laat voor de 55 plus schilders, en is het te laat voor de instroom van jonge schilders , omdat de cao van de schilders steeds meer word ondermijnd door werkgevers die voor flex schilders kiezen die met minder goede arbeids voorwaarden toch wel aan het werk gaan ,stél dat het beter gaat met de schilders branche, dan graven de schilders bedrijven hun eigen graf omdat ze niet met respect met schilderend nederland zijn omgegaan de afgelopen 8 jaar ,er zal heel wat moeten gebeuren door schildersbedrijven om de arbeidsvreugde weer terug te krijgen bij de schilders .want die is er absoluut niet onder de 55 plus schilders

 • klaasen

  Over 5 jaar werkt zeker 35% van alle nederlandse werknemers met een flexibel arbeids contract ,bijvoorbeeld als zzper of oproep of uitzendkracht of pay roller nu is dat nog 25%
  Ons land telt al twee miljoen flexwerkers de helft is zzper er zit nog flinke groei in flexibiliteit zegt de directeur van de algemene bond uitzendondernemingen , afgekort ABU.
  de flexbranche die soms flink onder vuur ligt van de politiek en vakbonden heeft nu nog
  de wind tegen ,maar de stroom overduidelijk mee.
  TNO onderzoek in opdracht van ABU heeft aangetoond dat werkgevers de komende 5 jaar over de volle breedte meer gebruik zullen maken van flexwerkers ,of het nu om overwerk tijdelijk werk of functie roulatie gaat.
  WE zullen dan ook zeker te maken krijgen met nieuwe vormen van flex,
  simpelweg omdat de digitalisering de wereld van werk sterk veranderd.
  De beperkte economische groei van 2%zorgt ervoor dat het aantal vaste contracten niet zal toenemen .
  De onzekerheid in de markt is nog te groot .
  Pas als de economie echt zal aantrekken word er misschien een vast dienst verband aangeboden .Stel,,,,, dat er nu 3 duizend schilders thuis zitten ,Stel ,dan heb ik voor 3 weken ,n berekening gemaakt wat het kost aan manjaren voor 3 weken niet werken ,
  DE schilders die nu thuis zitten en die nu werken, hebben het nu al zwaar ,het weer zit niet mee om buiten te schilderen, En veel afgeschermd werk is er niet ,in week 3 word het winters weer, dan zal ook geen buitenwerk worden verricht ,,,,,,,,,,,Ik denk dat er nu 3 duizend schilders niets kunnen doen,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dat is tot en met week 3 ,,,,,,,,3 duizend maal 15 mandagen,,,,,,,,, is 45 duizend mandagen, ,,,,,,,een manjaar werken is 216,,,,,dagen per jaar .
  45duizend mandagen delen door 216 mandagen ,,,,,,,,,,is 208 ,,schilderjaren,verlies,,,,,,, ,zo hard werkt dit door met schilderwerk ,,. en dan heb ik dus over 3 weken gehad ,de rest van de komende weken hou ik bij met regendagen en vorstdagen, Het aantal jaren verlies zal nog sterk toenemen tot en met maart ,Dit geld verlies zal gedragen moeten worden door de schilders die thuis zitten ,DUS de vraag tot nu toe ,,,,,,,,,ZAL HET GOED GAAN,,,,,,,,, kan ik nu schrijven dat de schilders al 208 jaar in 3 weken verloren hebben
  in het jaar 2016

 • klaasen

  Wat denkt u mijnheer jan schouten ,laat klaasen maar schrijven ,alles wat ik tot nu geschreven heb berust op feiten die eerlijk zijn naar de schilders toe ,zou het goed gaan heb ik beschreven op ,n andere manier en inderdaad we zitten op 208 jaar schilder verlies in 2016 de eerste 3 weken ,de rest gaat nog komen en zal dat weer beschrijven .
  stel dat het van mijn kant de juiste is dan kan u dit argumenteren op uw manier daar heeft u toch dit blog voor geschreven .

 • jan maurits

  Ik denk dat veel bedrijven de eerste 1 of 2 weken nog winterstop hadden.
  Ik denk ook dat veel bedrijven nu binnenwerk aan het doen zijn.
  Op cijfers over de bezettingsgraad in december moeten we nog een paar dagen wachten.

 • klaasen

  Ik denk dat zzpers en flexwerkers niet onder de bedrijven vallen en de uitzendbureaus ook niet ,daarom is er veel uitval van schilders, het gaat niet om de maand december maar om het jaar 2016 zoals u vertelde ,ZOU HET GOED GAAN.
  en zoals ik al geschreven had het zijn de eerste 3 weken van dit jaar die voor nu gelden .
  En zoveel binnen werk voor alle schilders is er niet ,dus er zijn velen die niet werken ,stel dat het dit jaar maar 3 weken zouden zijn in 2016 , dan heb je toch echt al een verlies post van 208 jaren schilderwerk, zo zie ik het .ik heb een aantal schilders gesproken die deze week nog die thuis zitten en geen werk hebben ,misschien in maart als het seizoen gaat beginnen ,daarom tikt het aantal verloren schilder jaren voorlopig door ,ik denk dat ik het zo goed omschreven heb , misschien dat het voorjaar een goede start zal geven voor alle schilders

 • klaasen

  We zitten nu in week 5 en er kan niet buiten gewerkt worden er is overal rond de 100mm water gevallen ,er zijn veel schilders die nu niets kunnen doen buiten en zitten nog thuis volgende week is het ook niet zo rooskleurig om buiten iets te doen ,dat is dan week 6 .
  dan zitten we op 416 man jaren schilderwerken verlies ,de teller gaat door want het is nog geen eind maart ,het binnenwerk is er niet zoveel bij de grote woningbouwverenigingen waar veel grote schildersbedrijven werk van zouden kunnen hebben ,ik heb geen afgeschermd werk kunnen ontdekken, dus zou het goed gaan dat kan pas eind maart bepaald worden ,de zzpers en uitzendkrachten hebben ook geen werk, ,stel dat het 3000 schilders zijn die thuis zitten dan is het toch dramatisch aan schilderjarenverlies ,

 • 3000 schilders, dat zou mooi zijn, gegeven de 10.000 schilders die eind 20ste eeuw nog jaarlijks in de winter thuis zaten. Ik denk dus dat het er meer zijn, al zijn ze niet meer zo goed zichtbaar omdat er sinds die tijd veel schilders zzp’er of uitzendkracht geworden zijn. Inmiddel hebben we de cijfers over december binnen en blijken veel bedrijven tot die maand te hebben doorgewerkt. Dat zien we aan een gemiddelde loonstijging in die maand van dik twee procent, wat wordt toegeschreven aan opleverbonussen en andere afrekeningen. Als gezegd houden veel schildersbedrijven een winterstop van minstens drie weken aan, soms langer, die wordt gecompenseerd door langere werkweken in de zomer. Dat zou betekenen dat veel bedrijven pas half of eind januari weer begonnen zijn. Via twitter en Facebook zien we veel afgeschermde grotere werken maar vooral veel binnenwerk danwel gecombineerd binnen-/buitenwerk. Ook bij grotere bedrijven. De loontrend over januari en de bezettingsgraad zou een mooi kengetal zijn. Dat verwachten we zo ongeveer volgende week.

 • klaasen

  je had 30 duizend schilders toen der tijd en daarvan 10.000 thuis, geeft aan dat eenderde dus thuis zat in de wintermaanden , nu is dat hetzelfde 10.000 schilders in het jaar 2016 en 3000 schilders die geen werk hebben , u vind dat mooi, en de bedrijven die half januari weer beginnen hebben veelal uitzendkrachten enzovoorts in dienst , deze schilders worden niet doorbetaald maar zitten thuis , de langere werktijden zomers is voor het handje vol schilders wat nog in vaste dienst zijn ,en een navraag ronde van mij aan schilders die thuis zitten is er nog niemand aan het werk ,dus zo rooskleurig is het allemaal niet voor schilders die thuis zitten en nog geen uitzicht op werk hebben ,misschien zitten er nu ook schilders bij die altijd een vast dienst verband hadden en nu via ,n uitzendbureau terug kunnen komen bij dat zelfde bedrijf ,dat heb ik ook gehoord vorig jaar van diverse schilders die een vast dienstverband hadden en dachten op de zelfde voorwaarden weer terug te komen , marionetten van bedrijven noem ik het maar op mijn manier , je word gewoon gebruikt, en weer ontslagen te pas en onpas ,dat is de uizendkrachtschilder ,de zzeper kan voor ,n minder bedrag weer aan de slag bij de grotere bedrijven , voor jouw een ander is dan het gezegde ,,,,,,,,, Zou het goed gaan?

 • klaasen

  Dat de arbeidsmarkt aantrekt is wel zeker maar er meer aan de hand ,
  de nieuwe flexwet is een drama voor mkb ,
  veel mkber,s kunnen de zogenaamde transitievergoeding niet betalen ,
  gevolg hiervan is dat een vaste baan kansloos is .
  800duizend zzpers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering , 21%wel wat 28% was ,dus de vraag voor de schilders zou het goed gaan? denk ik dat er veel meer gaat gebeuren in de uitzendbranche en met zzpers met de uurlonen en het zomaar opzeggen van hun baan als schilder ,je bent al een seizoenwerker en dit zal zeer zeker niet veranderen en nog meer versoberen ,een cao is er straks denk ik niet meer ,dus zo rooskleurig gaat het er allemaal niet uitzien ,gezien alle ontwikkelingen in de schildersbranche, deze voorspelling had ik al eerder geplaatst en nu komt het uit

 • jan maurits

  De blog hier gaat eigenlijk vooral over het ontbreken van een cao en de te verwachten arbeidskrapte. Zeker als het economisch beter gaat. En is nog steeds actueel: er is nog steeds geen cao. Arbeidsonrust lijkt onvermijdelijk. Tegelijk leren de cijfers van het CBBS dat de bezettingsgraad in januari relatief hoog is gebleven. De ontwikkeling van OnderhoudNL Personeel is natuurlijk ook niet uit luxe geboren. En, zoals in de blog staat, de initiatieven om langdurig werklozen om te scholen tot vakschilders heeft er ook mee te maken. Er is dus een gevaarlijke situatie op de arbeidsmarkt. De ellende van de flexwerkers en zzp’ers speelt daar zeker een niet te onderschatten rol bij.

 • klaasen

  er is een forse loonkostendaling ten op zichten van december van 7%.
  ton van de berge van cbba vertelt dat dit geen reden is om te juichen ,loonkosten verlaging veroorzaakt door lagere sociale en bedrijfstak premies die niet afgedragen worden ,de loonkosten zijn nu zelfs op het niveau van januari 2014 ,
  en zoals ik al steeds probeer te schrijven ,schrijft u nu ook dat het gevaarlijk word op de arbeids markt ,iets wat u negatief van mij vond ,en er komen steeds meer zzpers bij en flexwerkers omdat de vaste banen verdwijnen tussen nu en 5 jaar ,dat heb ik steeds proberen te vertellen in andere blogs ,maar zoals gezegd ben ik negatief zoals er steeds door de redacteur beschreven is en meerdere dingen , maar het blijkt dat ik een vooruitziende blik heb en veel op de werkvloer verhalen hoor dat er geen arbeidsvreugde meer is ,onder de 55 plus mensen is het echt een drama ,de wetenschap dat ze nog 12 jaar ,van het ene uitzend bureau naar het andere moeten en s,winters thuis moeten zitten met een zeer karig loontje ,ik heb vanmiddag nog ,n schilder gesproken ,schrijnend hoe het allemaal gaat ,vertelde hij het mij ,en inderdaad er is geen cao en of het ervan komt en als het er komt zal schilderd, nederland weten wat onderhoud .nl met ze voor hebben

 • klaasen

  de nieuwste telling van mensen die in de bijstand komen en zitten is om hoog gegaan met 16 duizend mensen ,veel 55 plussers zitten daarbij staat in de telegraaf ,ik heb weer ,n paar schilders gesproken die met ontslag thuis zitten ,vakmensen ,die worden nog niet aangenomen ,dat het uwv geen cijfers geeft omtrent de ontslagen schilders of schilders die een ww uitkering ontvangen kan dus betekenen dat het kan zijn er nog veel schilders thuis zitten ,ik zeg ,kan zijn, het weer is er nog niet naar om schilders aan te nemen ,eind maart hoor ik veel zeggen door de ontslagen schilders

 • Jan Maurits Schouten

  Makro-cijfers over de bijstand zeggen niets over de schildersbranche
  Het UWV heeft eenvoudig deze specifiekere cijfers niet
  Maart-april is sinds jaar en dag het begin van het schilderseizoen en dus het moment dat er weer mensen worden ingehuurd. Bijzonder is dat er in februari relatief veel schilders nog in dienst van bedrijven waren. We zijn benieuwd naar de cijfers over februari

 • Klaasen

  Ha jan ,dat begrijp ik natuurlijk wel ,maar als je 450 duizend mensen hebt die in de bijstand zitten en er in januari 16duizend mensen er bij komen ,schrik je natuurlijk ,gelukkig schrijf je een positief bericht dat m,n collega,s veelal te werk zijn ,hopelijk krijgen de schilders die ik ken ook gauw weer werk ,wel via uitzendbureaus zoals ze mij vertelden, ik denk dat de vaste banen voorgoed verdwijnen,in deloop van wat jaren Gr van mij

 • Jan Maurits Schouten

  de door het CBBS bijgehouden bezettingsgraad telt door bedrijven verloonde werknemers. Dan gaat het dus om mensen die op contract door bedrijven worden aangenomen. Dit zullen in het seizoen veel contracten van bepaalde tijd zijn. Door de Wet Werk en Zekerheid kan dit maar een beperkt aantal keren voordat een transitievergoeding verplicht is. Een vast cotnract aanbieden na die periode mag natuurlijk altijd en is de bedoeling van die Wet. (die volgens velen in de schildersbranche een omgekeerd effect zal hebben, wat dus nog niet blijkt uit de cijfers)


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.


Zilveren C2C-certificaten voor Pilkington

Online verfwinkel weer stukje minder online

Amerikaanse olympiërs rodelen goed geschuurd

Open Dagen Cibap fysiek of online bij te wonen

SchildersVakkrant verwelkomt nieuwe columnist


Naar archief >