Ga naar hoofdinhoud

Geen transitievergoeding? Slapend dienstverband


Wanneer een werknemer 104 weken ziek is en er geen uitzicht is op herstel binnen het halfjaar dat daarop volgt, mag de werkgever het dienstverband in principe opzeggen. Dat gaat dan via een aanvraag bij het UWV vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Maar veel werkgevers volgen momenteel een andere manier. Omdat de werkgever een transitievergoeding verschuldigd is op het moment dat er wordt opgezegd, laat hij het dienstverband slapend.

Een werkgever is tijdens zo’n slapend dienstverband geen loon verschuldigd. Zodra de werknemer weer arbeidsgeschikt is kan hij zijn functie weer opeisen. Er is over het algemeen geen sprake van een reïntegratieplicht.

Is het oneerlijk of zelfs in strijd met goed werkgeverschap indien een werkgever een dienstverband ‘slapende’ houdt? Antwoord: Neen! Verschillende rechters hebben zich daarover uitgesproken: Het behoort tot de beleidsvrijheid van een werkgever om een werknemer te ontslaan of niet. Er is geen wettelijke verplichting om het één of het ander te doen. Volgens de jurisprudentie van dit moment is het slapend laten voortbestaan van een arbeidsovereenkomst om op die manier te ontkomen aan het betalen van de transitievergoeding niet ongeoorloofd en niet strijdig met goed werkgeverschap of ernstig verwijtbaar. Zelfs niet om daarmee ‘bewust’ het moeten betalen van een transitievergoeding te voorkomen.

Wet compenseert transitiekosten

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waarmee per 1 januari 2020 de werkgever wordt gecompenseerd voor het betalen van de transitievergoeding van arbeidsongeschikte werknemers. Zodat het dan niet langer noodzakelijk is om om die reden een dienstverband slapend te houden. Een werkgever die na 1 juli 2015 de transitievergoeding wel betaald heeft, kan aanspraak maken op de compensatie. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.
De compensatie zal alleen gelden voor het ontslag van zieke werknemers. Kies dus voor de grondslag van ontslag na twee jaar ziekte, en niet voor een verschil van inzicht of bedrijfseconomische noodzaak. Gewoon om discussie te voorkomen.

Vakantiedagen uitbetalen

Een bijzondere kwestie als een werknemer met een slapend dienstverband zijn vakantie dagen wil opnemen. Aangezien er geen einde is aan het dienstverband, kunnen niet-opgenomen vakantiedagen ook niet uitbetaald worden. Maar als ze worden opgenomen moet de werkgever volgens de kantonrechter Noord-Holland die gewoon uitbetalen. De strekking en de bedoeling van artikel 7:639 lid 1 BW en een uitleg van dat artikel conform Richtlijn 2003/88/EG brengt met zich mee dat werknemer aanspraak heeft op doorbetaling van loon over de door hem opgenomen vakantiedagen. Daaraan doet volgens de kantonrechter niet af dat hij die vakantiedagen heeft opgenomen in een periode waarin de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte op grond van artikel 7:629 BW al was geëindigd. Overigens is het wel de vraag of de werknemer door een dergelijke actie niet gekort wordt op zijn WIA-uitkering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.


TNO onderzoekt impact van zwart geschilderde wiek

Publieksprijs NSVP stevent af op fotofinish

FD Gazelle Award voor Mavro International

Marlies van Wijhe gaat de VVVF voorzitten

Kors viert jubileum met open dag


Naar archief >