In kort bestek

In de opleidingen Schilder en Gezel Schilder wordt nagedacht over nieuwe examenvormen. Sterker, er worden in de praktijk al experimenten uitgevoerd.

Het beroepsonderwijs in de sector Schilderen en Onderhoud werkt continu aan de verbetering van de kwaliteit van de opleidingen. De recente veranderingen in de sector en het beroepsonderwijs maken ook een heroriëntering noodzakelijk van de manier waarop examens worden afgenomen. De financiële onderbouwing van de examinering, zoals die vele jaren bestond, is ontoereikend.

Savantis

Daarom startte Savantis begin 2016 met de herinrichting van de examens. In het nieuwe model levert Savantis als examenleverancier de examens, de secretaris en de examinator voor de Proeve van Bekwaamheid. De organisatie en planning van de Proeve van Bekwaamheid is bij de scholen neergelegd en teruggebracht naar één dag praktijkexamen om alle kwalificatie-eisen te toetsen. Ondanks de herstructurering, zijn de kosten voor de scholen in deze nieuwe werkwijze toch nog gestegen. De nieuwe methode is in oktober 2016 van start gegaan.

Experiment

Een aantal scholen, waaronder Nimeto Utrecht, heeft geen contract gesloten met Savantis als examenleverancier. Deze scholen vinden onder andere dat de Proeve van Bekwaamheid op één dag  vakinhoudelijk niet is te realiseren.

Nimeto Utrecht heeft daarom zelfstandig een examen voor de opleiding Schilder en Gezel Schilder ontwikkeld, uitgewerkt en georganiseerd. Dit experiment is opgezet in samenwerking met het samenwerkingsverband dé Schildersvakschool Den Haag-Leiden-Gouda, waar de leerlingen worden opgeleid.

Begin maart 2017 hebben de initiatiefnemers alle scholen, samenwerkingsverbanden en het bedrijfsleven uitgenodigd om hun visie op het praktijkexamen Schilder en Gezel Schilder te delen en de concrete resultaten van de Proeve van Bekwaamheid te bekijken.

Interessant artikel

Onze vakredacteur Gerard Scholten was daarbij aanwezig een schreef een interessant artikel over deze materie in Eisma’s Schildersblad nummer 4-2017. Benieuwd naar de ervaringen van kandidaten en examinatoren? Lees hier het premium artikel.

De komende maanden zal helder moeten worden hoe de examinering binnen de sector Schilderen en Onderhoud werkelijk vorm en inhoud krijgen.

Over Wouter Mooij

Wouter Mooij (1963) heeft nog steeds een zwak voor de agrarische sector, waar zijn roots liggen. Via de landbouwjournalistiek is hij in de wereld van het maken van vakbladen gerold. Tegenwoordig hoofdredacteur van Eisma’s Schildersblad en Sign+ Magazine, vakblad voor signmakers (visuele communicatie).

Bekijk alle berichten van Wouter Mooij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *