Ga naar hoofdinhoud

Eenheid in ontslagrecht gewenst!


De eerste uitspraken volgens het nieuwe recht zijn binnen en wat blijkt? De zogenaamde pro-forma ontbindingen, dat zijn de ontbindingen die vantevoren geregeld zijn, worden door sommige kantonrechters nog steeds toegestaan. Er is wel verdeeldheid, bijvoorbeeld tussen de kantonrechter in Enschede die zegt dat het niet meer kan en die in Rotterdam, die een week later het tegenovergestelde oordeelde.  

De vraag is welk belang een werknemer of werkgever nog kan hebben bij een pro forma ontbinding. Tegen een ontbindingsbeschikking kan in het nieuwe recht hoger beroep worden aangetekend en zelfs cassatie. Dus zekerheid over de ontbinding is er niet. Ook voor het veiligstellen van een WW-uitkering is het niet nodig.

Langdurig ziek

Waar mogelijk nog een belang ligt bij een pro forma ontbinding is voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn. Feit is wel dat ontbinding op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte niet meer kan.

Billijke vergoeding

Een andere kwestie waar kantonrechters verschillend over oordelen is de vraag of er nog ruimte is voor een afgesproken vergoeding naast de transitievergoeding en/of de billijke vergoeding wegens ernstige verwijtbaarheid. Sinds 1 juli 2015 zijn er feitelijk nog maar twee vergoedingen, de transitievergoeding en de billijke vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid.

Nochtans overwoog de kantonrechter in Rotterdam dat indien partijen het over de toekenning en de hoogte van de vergoeding eens zijn, er geen reden is deze af te wijzen.

Geen grond, toch geld

Een collega van deze kantonrechter oordeelde in een ander geval dat nu er sinds 1 juli 2015 maar twee soorten vergoedingen zijn, er geen behoorlijke grondslag is een afgesproken vergoeding toe te kennen. Maar in de uitspraak vermelde de rechter wel dat de verzoekster bereid is om aan verweerder een vergoeding ter hoogte van  €40.000,00 toe te kennen vanwege inkomstenderving waarin de wettelijke transitievergoeding geachte wordt te zijn inbegrepen. Zo gaan kantonrechters ook hier verschillend te werk. Het moge duidelijk zijn dat het hier niet om een ontslagen schilder ging.

Duidelijkheid

Voor de dagelijkse praktijk is het van belang dat er snel duidelijkheid komt over deze verschillende interpretaties van het nieuw ontslagrecht. Dus ofwel de Raad voor de Rechtspraak ofwel de wetgever dient snel  met duidelijke instructies of  een regeling te komen hoe te handelen, want op de eerste uitspraak van de Hoge Raad zullen we nog wel even moeten wachten.


Deel via:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.


Zilveren C2C-certificaten voor Pilkington

Online verfwinkel weer stukje minder online

Amerikaanse olympiërs rodelen goed geschuurd

Open Dagen Cibap fysiek of online bij te wonen

SchildersVakkrant verwelkomt nieuwe columnist


Naar archief >