Wouter Mooij, auteur op SchildersVAK.nl • Pagina 16 van 16 Ga naar hoofdinhoud

Onderscheidend vermogen

Ik was onlangs op een congres voor een hele andere tak van sport, de signbranche, een vakgebied waarin ik ook actief ben. Opvallend waren de parallellen met de onderhoudsmarkt. Beide sectoren worstelen met een veranderende klantvraag. Les van die dag:…

Innovatiedrang

Wie beweert dat de schilders- en onderhoudsbranche niet innovatief is, wordt gelogenstraft door het dikke innovatienummer van Fosag Actueel. Zes praktijkvoorbeelden geven een indruk van de innovatiekracht van de sector. Chapeau! Of het nu het zoeken is naar duurzaam onderhoud…

Mediaoffensief ‘Winterschilder’

De ‘r’ is weer in de maand en dat betekent dat de ´Winterschilder´ van stal wordt gehaald. Al een halve eeuw een icoon die winterwerk voor schilder- onderhoudsbedrijven moet genereren. Persoonlijk vind ik het figuurtje nogal gedateerd aandoen, maar voorts…

‘Verelendung’

Het vermogen van corporaties slinkt de komende jaren. Onderhoudsbudgetten komen daardoor nog meer onder druk te staan. Niet zonder risico, aldus drs. Jan Boeve, algemeen directeur van Aedes. Hij vreest ‘Verelendung’ als meerdere jaren op rij onvoldoende onderhoud wordt gepleegd.…

Houtrot

De vakantie zit er weer op. Even heerlijk cultuur en natuur opgesnoven in Zuid-Frankrijk. Noem het beroepsdeformatie, maar ongewild gaat de blik dan toch langs menig gevel die je pad kruist. Constatering: naar Hollandse maatstaven is het in veel gevallen…

Teamleider

Als we het over leiderschap hebben, is de focus heel vaak gericht op de ondernemer. Terecht. Hij moet de visie van het bedrijf bepalen en zorgen dat die wordt uitgedragen door alle geledingen in de organisatie. Maar binnen de schilders-…

Blaasjes

Onlangs was ik getuige van een aardig gesprek tussen twee ondernemers van een onderhoudsbedrijf. Alles passeerde de revue, van de geringe motivatie van personeel tot de problemen met 2010 verven. De vermaledijde blaasjes in de afwerklaag waren voor beiden herkenbaar,…

Smurfen

Ik heb het lang kunnen tegenhouden, maar nu moet ik er toch echt aan geloven. Mijn eerste blog voor Schildersvak.nl. Een onontkoombaar lot, als ik Jan Maurits moet geloven, nu de websites van Eisma’s Schildersblad en SchildersVakkrant in elkaar zijn…