Ga naar hoofdinhoud

Toekomst van (voor) de vakbeweging?

Hoe staat het met de positie van de vakbeweging in Nederland? Heeft de vakbeweging nog bestaansrecht? Heeft de vakbeweging nog wel nut voor haar leden? Professor Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen, hield daar onlangs een zeer inzichtelijke voordracht over. (meer…)

Ontslaan kan ook via WhatsApp

Of het netjes is is een andere kwestie, maar een werkgever kan zijn werknemer via WhatsApp zijn ontslag aanzeggen. Ontslag moet tegenwoordig altijd worden aangezegd en bovendien altijd schriftelijk om  een boete te voorkomen. (meer…)

Modelovereenkomst niet per se nodig

Het zal niet velen ontgaan zijn: de VAR verklaring verdwijnt per 1 mei as. De VAR moest het makkelijker maken om voor de Belastingdienst helder op papier te hebben wat de afspraken tussen ZZP-er en opdrachtgever zijn omtrent de inkomsten. (meer…)

Pas op bij overnemen personeel

Een werkgever die personeel overneemt uit een faillissement kan een aanzienlijk nadeel ondervinden als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. (meer…)

Eenheid in ontslagrecht gewenst!

De eerste uitspraken volgens het nieuwe recht zijn binnen en wat blijkt? De zogenaamde pro-forma ontbindingen, dat zijn de ontbindingen die vantevoren geregeld zijn, worden door sommige kantonrechters nog steeds toegestaan. Er is wel verdeeldheid, bijvoorbeeld tussen de kantonrechter in…

Vragen over overgangsrecht

Per 1 juli is het nieuwe ontslagrecht in werking getreden. Dat werd gevierd op een bijeenkomst in Nieuwegein waar minister Lodewijks Asscher bij aanwezig was. Ik mocht er, als advocaat specialist arbeidsrecht, ook bij zijn. Gezamenlijk werd er naar de…

Definitief overgangsrecht transitievergoeding

  Over onrechtvaardig uitpakkende gevolgen van Wet Werk en Zekerheid en de berekening van de nieuwe transitievergoeding is veel te doen geweest. Om die gevolgen te beperken is er 'overgangsrecht' in het leven geroepen. Dat recht is nu definitief. Ik vat de…

Met de directeur naar de rechter

Een werkgever betaalt niet het gehele afvloeiingsbedrag dat hij overeen is gekomen in de vaststellingsovereenkomst die hij sloot met zijn afscheid nemende directeur. De kantonrechter achtte de hele regeling 'in strijd met de openbare orde' (meer…)