‘WAB leidt tot meer onzekerheid’ • SchildersVAK.nl Ga naar hoofdinhoud

‘WAB leidt tot meer onzekerheid’


Wordt de nieuwe wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) met gejuich ontvangen? Niet echt, blijkt uit een rondgang, al zitten er zeker positieve aspecten aan. ‘Eindelijk een goed onderscheid tussen payroll- en uitzendwerk.’

Charles Verhoef

Een revolutionair wil Charles Verhoef zichzelf niet noemen. Toch pleit de voorman van belangenorganisatie Zelfstandigen Bouw voor radicale herziening van het arbeidsrecht. De wet Arbeidsmarkt in balans van minister Wouter Koolmees, vanaf 1 januari 2020 van kracht, is volgens hem het zoveelste pleistertje op een “antieke wet”. ‘Die dateert van begin vorige eeuw en er ligt inmiddels een lappendeken van oplossinkjes, aanpassinkjes en kleine correcties overheen. Het blijft dweilen met de kraan open.’

De WAB wil het verschil tussen vast en flex kleiner maken. Verhoef waagt te betwijfelen of dit leidt tot meer vaste contracten. ‘Vast wordt íéts minder vast en flex krijgt een pietsje meer zekerheid’, denkt de belangenbehartiger voor zzp’ers in de bouw. ‘De risico’s voor vast personeel blijven onveranderd. Ik heb niet het idee dat deze wet effect sorteert.’

FNV’er Peter Roos: ‘Positief aspect is dat flexwerk duurder wordt’

Ook Peter Roos, de FNV-bestuurder die zich sterk maakt voor onder meer de schildersbranche, is kritisch. Ten eerste plaatst hij door Okke Spruijt genoemde cijfers in een ander perspectief. De directeur van ondernemersorganisatie OnderhoudNL stelt op Schildersvak.nl dat het aantal vaste banen in de schilders- en onderhoudssector het afgelopen jaar met vijf procent is toegenomen. Het aandeel uitzendwerk nam juist met negentien procent af. Roos: ‘Dat correspondeert met cijfers van pensioenfonds BPF. Maar dat betekent niet dat er minder uitzendkrachten aan het werk zijn, want zij kunnen ook vallen onder het pensioenfonds voor personeelsdiensten: StiPP. Bovendien is het aantal bij BPF geregistreerde zzp’ers met ruim drie procent toegenomen.’


De vakbondsman is een voorstander van flexwerk tijdens “piek en ziek”. ‘Dus in drukke periodes en bij ziekte van vast personeel. Daar is flex voor. Niet voor verdringing of goedkope inhuur.’ Zet de WAB in dat kader zoden aan de dijk? ‘In het algemeen staan wij negatief tegenover de nieuwe wet’, oordeelt Roos. ‘Ze leidt tot meer onzekerheid, de ontslagbescherming wordt aangetast en er zijn meer tijdelijke contracten mogelijk. Positief aspect is dat flexwerk duurder wordt, omdat werkgevers er meer premie over moeten betalen.’

Flexwerk mag wat kosten, vindt Maurice van Geel, eigenaar van uitzendbureau Flexschilder.nl. ‘Er komt door de wet van Koolmees eindelijk een goed onderscheid tussen payroll- en uitzendwerk. Wij hadden veel concurrentie van payrollbureaus, maar die leveren geen goede arbeidsvoorwaarden en houden zich negen van de tien keer niet aan de cao voor uitzendkrachten.’ Flexschilder.nl zendt jaarlijks 750 tot 900 schilders uit. ‘Schilderen is een seizoensvak en flexwerk blijft daarom nodig’, stelt Van Geel. Dat brengt hem op een nadeel van de nieuwe wet: ‘Er zullen meer zzp’ers komen. Voor bedrijven wordt dat de meest makkelijke manier om met goedkope arbeidskrachten te werken. Van een uurtarief tussen de 22,50 en 35 euro kan een zelfstandige niet rondkomen. Maar die bedragen worden wél betaald.’


Verhoef ziet juist dat de tarieven voor zzp’ers weer het niveau hebben bereikt van voor de laatste economische crisis. Maar dat is wat hem betreft niet genoeg: ‘Er bestaat een overvloed aan rechtsbescherming voor mensen met een vast contract. Dat mag meer in harmonie komen met het tekort aan rechtszekerheid voor zzp’ers. De huidige wetgeving is nog steeds gebaseerd op een tijd waarin iedereen een vast contract had, in zijn tienerjaren begon te werken en veertig jaar bij dezelfde baas in dienst was. Maar een steeds groter deel van de beroepsbevolking werkt niet meer onder een vast contract en dat geldt zeker voor de jeugd. We moeten wetgeving maken met zekerheden die gelden voor alle werkenden, in welke werkrelatie een persoon ook zit.’

Met de WAB gebeurt eerder het tegenovergestelde, signaleert Klaas Bakker, directeur van Opstap Personeelsdiensten. ‘Het verschil tussen vaste en tijdelijke contracten wordt groter’, blogt hij. ‘Wij denken niet dat werkgevers nu massaal werknemers in vaste dienst nemen. Werkgevers, zeker die te maken hebben met seizoensgebonden arbeid, zijn het haasje en schieten massaal in de parkeerstand. Tegelijkertijd blijft het aantal zzp’ers groeien en die groep draagt niet bij aan collectieve fondsen. Op termijn zal de WW-premie wéér omhoog moeten, opgebracht door steeds minder werknemers. De voordelen van deze wet wegen niet op tegen de forse nadelen.’

Tijd voor een revolutie? Verhoef: ‘Het wordt tijd dat het maatschappelijk veld inziet dat het fundamenteel anders moet. Wij willen dezelfde basiszekerheden, rechten en plichten voor iedereen. Of je nu een vast contract hebt, uitzendkracht bent, zzp’er of freelancer.’


Deel via:


Strijd nog onbeslist na eerste aflevering SP&M-Challenge

Inspectie SZW deelt onterechte en te hoge boetes uit

Trump: grensmuur moet zwart

OnderhoudNL biedt ‘Wij werken coronaproof!’-pakket

Engels servicepunt van Onlineverf.nl


Naar archief >