RGS-leidraad gaat dieper en breder • SchildersVAK.nl Ga naar hoofdinhoud

RGS-leidraad gaat dieper en breder


De Leidraad Resultaatgericht Samenwerken (RGS), het 'handboek' voor opdrachtgevers en -nemers in het vastgoedonderhoud, is vernieuwd. Het werd dinsdag met een online-event met ruim 700 aanwezigen ten doop gehouden. De nieuwe leidraad is nadrukkelijk voor meer dan alleen onderhoud bedoeld.

De stichting RGS lanceerde de nieuwe leidraad tijdens een online uitzending die door werkgeversvereniging OnderhoudNL georganiseerd was. OnderhoudNL, bouwwerkgeversvereniging Bouwend Nederland en woningcorporatiekoepel Aedes behoren tot de ondersteuners van de stichting. Allen zien voordelen in de manier van samenwerken die het RGS (en het nauw verwante VGO)-denken voorstaan: kostenefficiënter, tevredener klanten en medewerkers, technisch beter onderhoud.

Bouwend Nederland ziet mogelijkheden om deze manier van werken breder onder de leden onder de aandacht te brengen. RGS, waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer van elkaars kwaliteiten gebruik maken door al in een vroeg stadium samen na te denken over de strategie en de doelen die met een bouw-, renovatie- of onderhoudsproject behaald dienen te worden.

Meerwaarde aantonen


Dat deze manier van samenwerken tussen opdrachtgevers en -nemers tot 25 procent kan besparen op de kosten werd al lang geleden aangetoond. De stichting RGS kondigt nu een onderzoek aan naar het concreter maken van de meerwaarde die minder duidelijk in geld valt uit te drukken: planningsvoordelen, bewonerstevredenheid, werknemerstevredenheid en efficiëntie van processen.

Nederlandse Mededingings Autoriteit


Overigens bleek tijdens de presentatie dat de Stichting RGS de Nederlandse Mededingings Autoriteit op de stoep heeft gehad. Aan zeer hecht samenwerken volgens langlopende contracten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, die ten doel hebben steeds nauwer samen te werken en het daarbij voor andere partijen moeilijker maken om opdrachten te verwerken, zit inderdaad wel een mededingings-aspect. De vragen van de NMA zijn vooralsnog gepareerd door het opstellen van een gedragscode die deze zorgen weg moet nemen.

Ook nieuwbouw in RGS

Veel is gelijk gebleven in de Leidraad RGS. Aangepast is de optie om over meerdere complexen tegelijk afspraken te maken. Tot nu toe ging het RGS vooral over afzonderlijke projecten. Ook wordt er meer ingegaan op het samenwerken tussen de verschillende managementfuncties binnen een opdrachtgever. Daar zijn immers de opzichters, werkvoorbereiders, financieel verantwoordelijken en eindverantwoordelijken allemaal op een bepaalde manier bij onderhoud en renovatie betrokken. Ook wordt nadrukkelijker de optie genoemd om ook nieuwbouw in een RGS-relatie met elkaar af te spreken.

Persoonscertificaten

Het is duidelijk dat het RGS-denken meer aansluiting zoekt bij het zogenaamde assetmanagement-denken. Binnen het assetmanagement, dat vooral groot is in de industrie en de infrasector, worden het vastgoed en de productiemiddelen als wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever beschouwd en het onderhoud als wezenlijk voor die bedrijfsvoering. De Stichting RGS kondigde aan te werken aan een persoonscertificatie voor RGS-functionarissen. Dit op basis van een onafhankelijk examen waarvoor een RGS-cursus gevolgd kan worden ofwel op basis van competenties. Wie de examens haalt wordt bijgeschreven in het Sertum-register, het register van vastgoedinspecteurs in het assetmanagement.

De nieuwe leidraad is via deze link gratis te downloaden of in druk te bestellen voor 50 euro

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.