Actueel

Zzp’ers moeten de mogelijkheid krijgen een bankrekening te openen waar wel op gestort kan worden, maar slechts onder bepaalde voorwaarden van kan worden opgenomen. De hoogte van de jaarlijkse inleg zou fiscaal aftrekbaar moeten zijn. Met dit voorstel komt ‘Zelfstandigen Bouw’.

De belangenvereniging staat een geblokkeerde rekening voor ogen waarop de zzp’er belastingvriendelijk kan sparen voor pensioen, arbeidsongeschiktheid , (bij)scholing en re-integratie.

Volgens de bedenkers maken veel zzp’ers zich zorgen over hun inkomen in het geval zij langdurig arbeidsongeschikt worden of met pensioen gaan. Toch heeft maar 20 tot 25% van de zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering of neemt deel aan een pensioenregeling. Dat zou te maken hebben met dat de huidige voorzieningen voor zzp’er ingewikkeld zijn, kostbaar of fiscaal onaantrekkelijk. Daarnaast worden zzp’ers in de bouw regelmatig door verzekeraars geweigerd voor een AOV omdat zij als een te groot risico worden beschouwd.

De nu voorgestelde ‘Zelfstandigenrekening’ biedt zzp’ers de mogelijkheid die voorzieningen te regelen op een wijze die bij hen past: vrijwillig en flexibel. Zij kunnen er een buffer mee opbouwen voor diverse doeleinden.

Het plan in een notendop:

Kenmerken van de rekening:
– elke zzp’er krijgt de wettelijke faciliteit van de zogenaamde Zelfstandigenrekening
– deze Zelfstandigenrekening is een bankrekening die op naam van de zzp’ er staat
– de zzp’er kan deze Zelfstandigenrekening bij elke bank in Nederland openen en beheren.
– op deze Zelfstandigenrekening kan de zzp’er zelf geld inleggen voor zijn eigen sociale voorzieningen.
– de hoogte van de zelfstandigenaftrek in enig jaar is afhankelijk van de mate waarin de zzp’er zelf gelden heeft ingelegd in dat jaar. Hoe meer hij inlegt hoe hoger de zelfstandigenaftrek.

De zzp’ er kan het saldo op zijn Zelfstandigenrekening uitsluitend aanwenden voor de volgende sociale doelen:
* een uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
* een uitkering bij pensionering
* een uitkering bij leegloop/geen opdrachten/werkloosheid
* kosten van scholing en re-integratie
* het betalen van premie voor een pensioenvoorziening (pensioen, lijfrente, bank-
sparen)
* het betalen van premie voor een AOV, Broodfonds of ongevallenverzekering

– de inleg op de Zelfstandigenrekening is fiscaal aftrekbaar
– het saldo op de Zelfstandigenrekening is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing
– de Zelfstandigenrekening is beschermd bij faillissement van de zzp’ er.
– de uitkeringen uit de Zelfstandigenrekening aan de zzp’er zijn fiscaal belast.

2 reacties op “‘Zelfstandigenrekening’ bepleit voor zzp’er

  1. matthijs schreef:

    sparen voor pensioen is niks mis mee , maar een rekening waar alleen op gestort kan worden en bijna niks kan worden afgehaald slaat natuurlijk weer helemaal nergens op . overgens valt het mij hier wel vaker op dat er stellingen worden gelanceerd die kant nog wal raken

  2. Martin Molenaar schreef:

    Op hoofdlijnen een aardig plan, maar wel weer met haken: ziek als een arts dat vindt? en ogen: uitkering (sigaar uit eigen doos) bij welke omzetderving? Verband tussen inleg en hoogte zelfstandigenaftrek is in principe een goed antwoord op de lopende discussie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *