Actueel

Verffabrieken werken aan veiligheid

Verf- en drukinktfabrikantenvereniging VVVF heeft een veiligheidsbeheerssysteem ontwikkeld, speciaal voor de mkb-bedrijven in haar achterban. Het doel is om kennis, informatie en ervaring over veilig werken in en rond de fabriek met elkaar en met de grote verffabrikanten te delen.

De VVVF heeft vier zogenaamde BRZO-bedrijven onder haar leden: Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Dat is de hoogste veiligheidscategorie in de chemie. Ze moeten dan ook wettelijk over tal van maatregelen en protocollen beschikken om te kunnen aantonen dat er veilig gewerk wordt.

De meeste VVVF-leden vallen niet in die zware BRZO-regeling, maar zou best van de kennis, ervaring en kunde van die grote bedrijven willen profiteren. Het VVVF-Expertteam Veiligheid Voorop heeft daar nu dit veiligheidsbeheerssysteem voor opgezet.
Het veiligheidsbeheerssysteem is opgebouwd rond zeven elementen en bevat afspraken over onder meer taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties van het personeel en contractors. Daarnaast bevat het de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen, de controle op operationele beheersing, de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen in bijvoorbeeld de processen of opslagplaatsen, de planning voor noodsituaties, de monitoring van de veiligheidsprestaties en de audit en beoordeling hiervan. Het veiligheidsbeheers-systeem is zo opgezet dat bedrijven er specifieke onderwerpen uit kunnen halen die voor hen van belang zijn.

Om te voorkomen dat het veiligheidsbeheerssysteem een papieren tijger is, voert de VVVF in het najaar een zogenaamd ‘buddysysteem’ in. VVVF-lidbedrijven krijgen dan een ‘veiligheidsmaatje’ aangewezen uit het VVVF-Expertteam Veiligheid Voorop. Aan de hand van een safety-checklist bespreken ze samen veiligheids- en arbo-onderwerpen. Tijdens het bezoek praat het veiligheidsmaatje met de directeur, lopen ze samen door het bedrijf, staan ze stil bij de aspecten uit het veiligheidsbeheerssysteem en de arbocatalogus. Na het bezoek ontvangt het bedrijf een kort verslag met aanbevelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *