Kabinet investeert extra in bouwen • SchildersVAK.nl Ga naar hoofdinhoud

Kabinet investeert extra in bouwen


Investeren in wonen en bouwen is en blijft topprioriteit voor de overheid. Daarom komt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een stevig pakket aan maatregelen.

Dat biedt ook de schildersbranche werkgelegenheid. Het pakket komt bovenop de investering van 2 miljard euro in woningbouw van vorig jaar en de maatregelen om door te bouwen, welke in mei bekend zijn gemaakt.

De coronacrisis versterkt, volgens het ministerie, de noodzaak om de bouw door te laten bouwen. Punt van aandacht blijft het tekort aan betaalbare woningen voor starters, ouderen en andere kwetsbare groepen.

De belangrijkste maatregelen in het pakket op een rij:


  • Er is 100 miljoen euro jaarlijks gereserveerd tot en met 2030, 1 miljard euro in totaal, voor bronmaatregelen om een drempelwaarde of partiële vrijstelling voor de bouw in te kunnen voeren als onderdeel van de stikstofaanpak.
  • Het Rijk grijpt actiever in door voor de woningbouwimpuls extra middelen in te zetten en middelen naar voren te halen. In 2021 is 450 miljoen euro voor de woningbouwimpuls beschikbaar.
  • Starters krijgen meer kansen door deze groep vrijstelling te geven van de overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting voor beleggers gaat omhoog.
  • De besluitvorming over 14 grote woningbouwlocaties wordt versneld en met gemeenten en provincies worden duidelijke afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen. Er komt 20 miljoen euro extra beschikbaar voor de flexpools.
  • De eerste stappen om een actief grondbeleid te voeren en een Rijksontwikkelbedrijf op te zetten, worden gezet.
  • Er komt 20 miljoen extra euro beschikbaar voor de transformatie van winkels en kantoren tot woningen.
  • Woningcorporaties gaan snel 150.000 woningen bouwen en krijgen meer ruimte om middenhuur te realiseren door het tijdelijk buiten werking stellen van de marktverkenning
  • Doorbouwgarantieregeling wordt verder uitgewerkt
  • Voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving komt er extra 75 miljoen euro beschikbaar.

“De bouw moet door blijven bouwen. Ook als het economisch minder goed gaat”, zegt minister Ollongren. “Er zijn nog steeds veel meer betaalbare woningen nodig en starters moeten meer kansen krijgen op de woningmarkt. Daarom blijf ik investeren in het op gang houden van de bouw en maak ik duidelijke afspraken met gemeenten en provincies over het maken van woningbouwplannen. Met daarin speciale aandacht voor de starter en kwetsbare groepen.”

Doorbouwgarantie


Een belangrijke les uit de vorige crisis is dat de bouw niet stil mag vallen. In tijden van onzekerheid, zijn mensen vaak minder bereid om een nieuwe woning te kopen. Daardoor kan de woningbouwproductie terugvallen en loopt het woningtekort verder op. Daarom heeft de minister samen met de sector een doorbouwgarantie voor nieuwbouwwoningen verkend. Deze wordt nu verder uitgewerkt zodat deze klaarligt op het moment dat de economie verslechtert en dit een noodzakelijke maatregel zou zijn. 

Het stimuleren van verduurzaming helpt om de bouwcapaciteit op peil te houden. In 2021 tot 2023 komt er jaarlijks 15 miljoen euro extra aan subsidie beschikbaar voor woningeigenaren die de woning verduurzamen. Dat is bovenop het beschikbare budget van € 100 miljoen per jaar (ISDE). Ook komt er € 30 miljoen euro extra beschikbaar voor consortia waarin bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken aan innovatieve projecten voor een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050.

Zie ook maatregelen woningmarkt 2021.


Deel via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.


Safety&Health@Work in Rotterdam Ahoy

RI&E-webinars van OnderhoudNL speciaal voor kleinbedrijf

FNV strijdt om eindejaarsuitkering Venko

Marrumse verffabrikant heet nu NelfKoopmans

Glasstec 2020 gaat geheel virtueel


Naar archief >